Executive Online

Executive Online

NHH EXECUTIVE ONLINE er et tilbud til deg som ønsker å holde deg oppdatert på ditt fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går over to dager eller fire uker, og er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

Pensum og omfang

Kursene har ingen eksamen, og deltakelse på samlingene krever minimalt med forberedelser. I forkant av hvert kurs får man 2-4 lettleste artikler for å gi en sneak-peak på noen av temaene som dekkes på samlingen, samt tilgang til en oversiktsvideo. I etterkant av samlingen får du en utvidet oversikt over artikler og bøker som anbefales, dersom du ønsker å lære enda mer om det aktuelle temaet.

Målgruppe

Åpent for deltakere med bachelor eller mastergrad, samt relevant arbeidserfaring. Du har lederansvar/ambisjoner om lederansvar, og ønsker en fleksibel læringsplattform for kontinuerlig oppdatering og fornying av egen kompetanse.

Kvinne som jobber på datamaskin

Kontakt oss

Fire-ukers kurs

MERKEVAREN OG BÆREKRAFT

 
Lær deg nye verktøy for å integrere bærekraft i merkeposisjoneringen.

Teknologiske sjokk og disrupsjon: strategisk analyse i turbulente tider

Dette kurset tar sikte på å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess mens andre ikke har det.

anvendt programmering for ledere

Programmering og dataanalyse lærer man best ved å bli litt skitten på hendene. Dette kurset gir deltakerne en praktisk innføring i to populære programmeringsspråk, nemlig Python og R.

Digital Transformasjon

Dette kurset vil gi deg innsikt i hva digital transformasjon kan bety for din virksomhet, og hvordan man som leder kan legge til rette for suksessful digital transformasjon gjennom strategiske, kulturelle, og ledelsesmessige grep.

To-dagers kurs

NY KUNDEATFERD: DIGITALISERING OG BÆREKRAFT

Oppstart: 27. oktober 2021
Dette kurset tar for seg hvordan teknologisk endring og digitalisering har påvirket merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

ATFERDSØKONOMI: BESLUTNINGER, RASJONALITET, OG ULIKHET I EN DIGITAL VERDEN

Oppstart: våren 2022
Dette kurset gir en innføring i atferdsøkonomi (Behavioral economics), som de siste årene har vokst frem som et av de viktigste feltene innenfor samfunnsøkonomi-faget.

Innovasjonskultur

Oppstart: 25. oktober 2021
Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

hvordan utforme banebrytende og kreative strategier?

Kurset i Teknologiske sjokk og disrupsjon handlet om hvordan man skal forholde seg til banebrytende strategier utviklet av andre. I dette kurset snur vi på problemstillingen, og tar for oss hvordan vi selv kan gå frem for å utforme banebrytende, innovative strategier.

INNOVASJON OG NYE FORRETNINGSMODELLER

Oppstart: 28. oktober 2021
Dette kurset går nærmere inn på hva innovasjonsdrevet, teknologisk endring og «disrupsjon» egentlig innebærer.

BÆREKRAFTIG OG SIRKULÆR BUSINESS

Kurset handler om hvordan bedrifter kan gjøre bærekraft til en kilde til innovasjon og vekst. I dag forventes det at bedrifter blir en del av løsningen på de store bærekraftsproblemene vi står overfor. 

Økonomistyring i en digital verden

Oppstart: 24. november 2021
Dette kurset tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

ekspansjon og nye vekstmuligheter

Oppstart: våren 2022
Dette kurset vil fokusere på hvordan bedrifter kan gå frem for å analysere en ekspansjonsbeslutning. Mange bedrifter som står ovenfor teknologisk endring vil erfare at vekstmulighetene i eksisterende markeder avtar, og at de er større andre steder.

IMPLEMENTERING AV STRATEGISK ENDRING

Oppstart: 2. desember 2021
Dette kurset ser på hvilke utfordringer bedrifter står ovenfor når de skal implementere nye strategier og spesielt når dette innebærer store endringer.

Vi ser på hvordan bedrifter kan gå frem når de skal gjøre betydelige endringer i strategi, forretningsmodell og organisasjon, for å tilpasse seg endringer i de eksterne omgivelsene og ta i bruk  teknologiske muligheter.

FINANS I EN DIGITAL VERDEN

Dette kurset tar for seg implikasjonene av digitalisering for finans. Utgangspunktet er klassisk teori om corporate finance, hvor vi søker å forstå hvordan endringer som fremveksten av fintech-selskaper, nye former for finansiering, robotisering, kryptovaluta og blokkjede-teknologi påvirker klassiske finansrelaterte problemstillinger.

Ledelse og samarbeid på tvers av kulturer

Verden blir stadig mer global og organisasjoner trenger deg, som kan lede og samarbeide effektivt, på tvers av kulturer.

Når du skal jobbe med utenlandske partnere er det viktig å forstå kulturelle forskjeller og evne å tilpasse ledelsesstil og kommunikasjon.