Innovasjonskultur

Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

Kurset ser på lederens rolle som «kulturell arkitekt» og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge en strategisk relevant kultur og lykkes med omstilling. Vi vektlegger særlig hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

HVILKE TEMA DEKKES I PROGRAMMET?

 • Organisasjonskultur som fenomen
 • Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn
 • Modellen for konkurrerende verdier
 • Innovasjonskultur
 • Integrasjons- og differensieringsparadigmet
 • Corporate Branding
 • Ledere som kulturelle arkitekter
 • Kultur i et lærings- og utviklingsperspektiv

ARBEIDSFORM OG UNDERVISNING

Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon både i plenum og grupper.

 • Plenumsundervisning
 • Grupper
 • Casejobbing
 • Presentasjoner
 • Analyser av deltakernes praktiske case

Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Dette kurset er en del av NHH Executive Online.

NHH EXECUTIVE ONLINE er et tilbud til deg og din bedrift som ønsker å holde dere oppdatert på deres fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går over to dager eller fire uker, og er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

 

VERDT Å VITE

 • To dagers kurs
 • Undervisning: digitalt på Zoom
 • Diplom for gjennomført kurs

Foreleser