Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Lær hvordan du utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Innovasjonsstudiet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Løpende opptak.
Studiestart
21. september 2023

Design Thinking er en praktisk, menneskesentrert, prototypedrevet metode for innovasjon, som kjennetegnes av å møte organisatoriske utfordringer med en strategisk og kreativ tilnærming. Det er en anerkjent, tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi og business i et kraftig verktøy for problemløsning.

Emnet kombinerer disse tre fagdisiplinene, og har som mål å gi deltakerne kunnskapen som behøves for å lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter. Studentene bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte fagområdene. Emnet er utviklet for bedriftsledere, økonomer, designere, ingeniører og teknologer - så vel som ledere og fagfolk i ulike felt – som er interessert i å utvikle sin kompetanse for menneskesentrert, designdrevet innovasjon.

Emnet er casebasert, og studentene jobber i grupper med et reelt case gjennom hele året.

Det faglige innholdet leveres av Høgskulen på Vestlandet (innovasjon og prototyping), Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (designtilnærming og empati/brukerfokus) og Norges Handelshøyskole (organisasjon, kultur, ledelse og strategisk tilnærming).

Hver av de tre utdanningsinstitusjonene står for et emne på 10 studiepoeng. Dersom du ønsker å ta studiet som en del av Executive master i ledelse ved NHH vil studiepoengene fra samarbeidsinstitusjonene bli godkjent i graden. Det er ikke mulig å få godkjent ytterligere 30 studiepoeng fra andre institusjoner.

Emner:

NHH: Strategiske og organisatoriske perspektiver på verdiskapende innovasjon

UiB/KMD: Designfaglige virkemidler for innovasjon

HVL: Design Thinking i praksis – prototyping og anvendelser

blikø

– En ny måte å tenke på

Som seniorkonsulent leder Inger Lise Blikø ulike prosjekter for offentlige og private virksomheter. Det siste året har hun jobbet fra hjemmekontoret og fordypet seg i design thinking.

I SAMARBEID MED

UIB Logo

Høgskulen på vestlandet logo

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Løpende opptak.
Studiestart
21. september 2023

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Undervisning i regi av NHH, HVL og UiB/KMD
  • Åtte intensive samlinger over et år
  • Studiested Bergen
  • Studieavgift kr 108 000
  • Det avlegges 10 studiepoeng hos hver institusjon
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.

Finansiering av videreutdanning

Har din organisasjon et prosjekt som dere ønsker hjelp med å utvikle?


Design Thinking er på jakt etter caser som våre studenter jobber konkret med gjennom hele studieåret.
Organisasjoner som får vedtatt case får internt foredrag om Design Thinking i egen organisasjon, innsiktsrapport presentert av studenter, idé/konsept presentasjon og fremføring av ferdig løsning.

Vedtatt case koster kr. 80 000. Ta kontakt på epost kari.monsen@nhh.no for informasjon rundt praktisk informasjon. Ønsker du samtale rundt mulig case, ta kontakt med Lars Petter Aase.

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

Samling 1

21.-23.09.2023

 

Bergen

Krasjkurs

Samling 2

23.-24.10.2023

 

Bergen

Innsikt og utforskning

Samling 3

20.-22.11.2023

 

Bergen

Syntetisering og sensemaking

Samling 4

18.-19.01.2024

 

Bergen

Ideutvikling og prototyping

Samling 5

19.-20.02.2024

 

Bergen

Designdrevet endring

Samling 6

21.-22.03.2024

 

Bergen

Strategisk design for innovasjon

Samling 7

15.-16.04.2024

 

Bergen

Visuell historiefortelling

Samling 8

30.-31.05.2024

 

Bergen

Eksamensdager