Masteroppgave – Executive master i ledelse

Masteroppgave – Executive master i ledelse

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som skrives til slutt i studieprogrammet og bygger videre på de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom studieløpet.

Monica Rydland Foto: Helge Skodvin

Masteroppgaven skal oppfylle krav til vitenskapelig arbeid og må inneholde problemstilling, relevant teori, grundig redegjørelse og diskusjon av metode, bearbeidet empirisk analyse, samt drøfting av resultater og implikasjoner. 
Som student velger du selv hva du vil skrive om, men det er en forutsetning at tema og problemstilling er relevant innenfor ett eller flere av fagområdene ledelse, omstilling, innovasjon og/eller bærekraftig verdiskaping. Det er en fordel om du velger en aktuell problemstilling knyttet til egen arbeidssituasjon.

Om studiet

Studiepoeng
30

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 2. august 2021
  • Oppstart og første metodesamling blir 8.-10. september 2021
  • Dato for endags obligatorisk mellomsamling kommer
  • Pris kr 55 000
  • Både bredde- og fordypningsmodul må være fullført før masteroppgaven kan påbegynnes. Du velger selv rekkefølgen, men vi anbefaler at du starter med en breddemodul
  • Undervisningsted Bergen

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

NHH Executive gjennomfører all undervisning i henhold til gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver samling om den bli digital, fysisk eller hybrid.