Executive master i ledelse - Masteroppgave

Executive master i ledelse - Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som skrives til slutt i studieprogrammet og bygger videre på de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom studieløpet.

Om studiet

Studiepoeng
30

Monica Rydland Foto: Helge Skodvin

Masteroppgaven skal oppfylle krav til vitenskapelig arbeid og må inneholde problemstilling, relevant teori, grundig redegjørelse og diskusjon av metode, bearbeidet empirisk analyse, samt drøfting av resultater og implikasjoner. 
Som student velger du selv hva du vil skrive om, men det er en forutsetning at tema og problemstilling er relevant innenfor ett eller flere av fagområdene ledelse, omstilling, innovasjon og/eller bærekraftig verdiskaping. Det er en fordel om du velger en aktuell problemstilling knyttet til egen arbeidssituasjon.

Samlinger

Datoer for 2024 kommer

Om studiet

Studiepoeng
30

Verdt å vite

  • Neste oppstart høst 2024
  • Pris kr 67 000
  • Studieprogrammet settes sammen av fagemner og fagmoduler på til sammen 60 studiepoeng, som må være gjennomført før du begynner på masteroppgaven
  • Undervisningsted Bergen

Kontakt oss