Design Thinking - strategisk design for innovasjon

Design Thinking - strategisk design for innovasjon

Lær hvordan man utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller på vårt innovasjonsstudium.

Design thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder. Det er en anerkjent tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi, og business til et kraftig problemløsningsverktøy.

Programmet er det eneste i sitt slag i Norge som kombinerer disse tre fagdisiplinene, og har som mål å gi deltakerne kunnskap om å lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter.

Det er utviklet for bedriftsledere, designere, ingeniører og teknologer - så vel som for andre ledere, fagfolk, og offentlige tjenestemenn i ulike felt – som er interessert i å utvikle sin kompetanse i menneske-sentrert, designdrevet innovasjon.

Det faglige innholdet leveres av Høgskulen på Vestlandet (innovasjon og prototyping), Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (designtilnærming og empati/kundefokus) og Norges Handelshøyskole (organisasjon, kultur, ledelse og økonomi).

Hver av de tre utdanningsinstitusjonene står for en modul på 10 studiepoeng.

Moduler:

  • NHH: Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon
  • UiB/KMD: Designfaglige virkemidler for innovasjon
  • HVL: Design Thinking i praksis – prototyping og anvendelser

 

Med blikk for brukervennlighet

Det handler om gode brukeropplevelser og innovative løsninger folk vil ha. Derfor valgte Anita Reime Design Thinking fra NHH Executive, HVL og UiB som videreutdanning.

Burde vært obligatorisk

Atle Sivertsen i NCE Finance Innovation brenner for innovasjon og omstilling. Dessverre mangler mange bedrifter og styrer kompetanse innen «design thinking».

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng på masternivå
Grad
-

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Fulltegnet. Neste oppstart september 2021
  • Undervisning i regi av NHH, HVL og UiB/KMD
  • Åtte intensive samlinger over et år
  • 35 deltakere per kull
  • Studieavgift kr 108 000 (kr 95 000 for medlemmer av Design Region Bergen)

Finansiering av videreutdanning

Oversikt over samlingsdatoer

24.-26.09.2020
Campus NHH Bergen
Samling 1: Design Thinking krasjkurs
26.-27.10.2020
Campus HVL
Samling 2: Innsikt og utforsking
16.-18.11.2020
Campus HVL & UiB
Samling 3: The Golden Nugget
25.-26.01.2021
Campus NHH Bergen
Samling 4: Ideation
22.-23.03.2021
Campus HVL
Samling 5: Prototyping
26.-27.04.2021
Campus HVL
Samling 6: Iterasjoner og implementering
31.05.-01.06.2021
Campus NHH Bergen
Samling 7: Storytelling
14.-15.06.2021
Campus NHH Bergen
Samling 8: Presentasjon av innovasjonsprosjektet