Design Thinking - strategisk design for innovasjon

Design Thinking - strategisk design for innovasjon

Lær hvordan man utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller på vårt innovasjonsstudium.

Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi. Studiet er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskolen på Vestlandet (HVL), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD) og Design Region Bergen (DRB).

Gjennom studiet utvikler du praktisk kompetanse til å fasilitere innovasjonsprosjekter og drive endring i egen organisasjon. Du vil lære å ta i bruk nye og kreative metodikker for å løse relevante og reelle innovasjonsutfordringer.

Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder. Disse utfordringene kan omfatte utvikling av nye produkter, tjenester, utformingen av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye organisatoriske prosesser.

Studiet passer for designere, ingeniører, teknologer så vel som for ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt.

Med blikk for brukervennlighet

Det handler om gode brukeropplevelser og innovative løsninger folk vil ha. Derfor valgte Anita Reime Design Thinking fra NHH Executive, HVL og UiB som videreutdanning.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng på masternivå (10 studiepoeng fra hver av institusjonene)
Grad
-

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 2. juni 2020
  • Studiestart 7. september 2020
  • Undervisning på NHH, HVL, KMD
  • Syv intensive samlinger over ett år
  • 35 deltakere per kull
  • Studieavgift kr. 108 000,- (kr. 95 000,- for medlemmer av Design Region Bergen)

Finansiering av videreutdanning

Oversikt over samlingsdatoer


Campus NHH Bergen
Modul 1: Go!

NTNU
Module 2: Focus & Flare

HVL & UiB
Module 3: Demo Day One

Campus NHH Bergen
Module 4: Implement

HVL
Module 5: Co-Create

UiB
Module 6: Big Picture

Campus NHH Bergen
Module 7: Celebrate