Design Thinking - strategisk design for innovasjon

Design Thinking - strategisk design for innovasjon

Få kunnskap om organisatoriske og økonomiske dimensjoner ved innovasjonsprosesser.

Design Thinking-studiet har et opphold studieåret 2019/2020. Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon om veien videre i 2020.
Meld deg på Design Region Bergen sitt nyhetsbrev for løpende informasjon om studiet.

Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon inngår som en av tre faglige moduler i det tverrfaglige innovasjonsstudiet Design Thinking. Studiet er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD) og Norges Handelshøyskole (NHH), initiert og koordinert av Design Region Bergen.

Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder. Disse utfordringene kan omfatte utvikling av nye produkter, tjenester, utformingen av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye organisatoriske prosesser. Design Thinking er en anerkjent tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi, og organisasjon/økonomi.

Modulen, økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon, inngår som en integrert del av studiet med forelesninger organisert som halv- eller heldagsforelesninger kombinert med workshop hvor deltakerne arbeider i tverrfaglige team med aktuelle innovasjonsprosjekter.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng på masternivå (10 studiepoeng fra hver av institusjonene)
Grad
-

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Undervisning på NHH, HVL, KMD
  • Syv intensive samlinger over ett år
  • 35 deltakere per kull
  • Studieavgift: 86 000,-

Oversikt over samlingsdatoer

22.10-24.10.2018
Campus NHH Bergen
Modul 1: Go!
27.11.-28.11.2018
NTNU
Module 2: Focus & Flare
15.01.-17.01.2019
HVL & UiB
Module 3: Demo Day One
05.02.-06.02.2019
Campus NHH Bergen
Module 4: Implement
05.03.-06.03.2019
HVL
Module 5: Co-Create
09.04.-10.04.2019
UiB
Module 6: Big Picture
06.05.-08.05.2019
Campus NHH Bergen
Module 7: Celebrate