Design Thinking – Strategisk design for innovasjon

Design Thinking – Strategisk design for innovasjon

Lær hvordan du utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Innovasjonsstudiet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon, som kjennetegnes av å møte organisatoriske utfordringer med en strategisk og kreative tilnærming. Det er en anerkjent, tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi og business i et kraftig verktøy for problemløsning.

Programmet kombinerer disse tre fagdisiplinene, og har som mål å gi deltakerne kunnskapen som behøves for å lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter. Studentene bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte fagområdene. Studiet er utviklet for bedriftsledere, økonomer, designere, ingeniører og teknologer - så vel som ledere og fagfolk i ulike felt – som er interessert i å utvikle sin kompetanse for menneskesentrert, designdrevet innovasjon.

Studiet er casebasert, og studentene jobber i grupper med et reelt case gjennom hele året.

Det faglige innholdet leveres av Høgskulen på Vestlandet (innovasjon og prototyping), Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (designtilnærming og empati/brukerfokus) og Norges Handelshøyskole (organisasjon, kultur, ledelse og økonomi).

Hver av de tre utdanningsinstitusjonene står for et emne på 10 studiepoeng.

Emner:

NHH: Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon

UiB/KMD: Designfaglige virkemidler for innovasjon

HVL: Design Thinking i praksis – prototyping og anvendelser

Med blikk for brukervennlighet

Det handler om gode brukeropplevelser og innovative løsninger folk vil ha. Derfor valgte Anita Reime Design Thinking fra NHH Executive, HVL og UiB som videreutdanning.

Burde vært obligatorisk

Atle Sivertsen i NCE Finance Innovation brenner for innovasjon og omstilling. Dessverre mangler mange bedrifter og styrer kompetanse innen «design thinking».

I SAMARBEID MED

blobid0.png

blobid1.png

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FORDYPNINGSMODUL

Denne modulen kan brukes som fordypningsmodul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Løpende opptak fram til studiestart 23. september
  • Undervisning i regi av NHH, HVL og UiB/KMD
  • Åtte intensive samlinger over et år
  • Studiested Bergen
  • 35 deltakere per kull
  • Studieavgift kr 108 000

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Oversikt over samlingsdatoer

Samling 1:

23.09-25.09.2021

 

Campus NHH

Krasjkurs

Samling 2:

25.10-26.10.2021

 

Campus HVL

Innsikt og utforskning

Samling 3:

15.11-17.11.2021

 

Campus HVL & UiB

The Golden Nugget

Samling 4:

24.01-25.01.2022

 

Campus NHH

Ideation

Samling 5:

21.03-22.03.2022

 

Campus HVL

Prototyping

Samling 6:

28.04-29.04.2022

 

Campus UiB

Iterasjoner og implementering

Samling 7:

30.05-31.05.2022

 

Campus NHH

Storytelling

Samling 8:

20.06-22.06.2022

 

Campus NHH

Presentasjon/eksamen