– En videreutdanning som tar hensyn til folks tid

 Marvel Skreien Stigen. Foto: Ove Sjøstrøm
– På denne masteren får jeg knyttet sammen all den kunnskapen jeg har med meg fra tidligere, sier Marvel Skreien Stigen. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

25. november 2022 13:57

– En videreutdanning som tar hensyn til folks tid

Marvel Skreien Stigen valgte et fleksibelt løp da hun tok videreutdanning hos NHH. Foreløpig siste stopp er en Executive master i ledelse.

– Det fine med studieprogrammene på NHH, er at du kan samle studiepoeng når det passer deg, sier Marvel Skreien Stigen, teamleder og strategisk rådgiver hos Knowit Experience i Bergen.

Høsten 2022 gjorde hun unna metodekurset på Executive master i ledelse hos NHH Executive.

– Metodekurset går over tre dager. Da klargjør vi problemstillingen vi skal jobbe med, og utformer oppgaven vår videre. I mai neste år leveres masteravhandlingen inn, sier hun.

– Hvorfor har du valgt en Executive master i ledelse?

– Fordi jeg jobber med ledelse og kan dra med meg tidligere utdanning og yrkeserfaring inn i denne graden. Bedre blir det ikke.

Stigen har jobbet som merkevaresjef i Hansa Borg Bryggerier og i Sparebanken Vest. Hun har også jobbet med reiseliv. Før hun endte opp i Knowit, var hun markeds- og kommunikasjonssjef hos Isbjørn Is. Parallelt med ulike jobber har hun satset på videreutdanning.

En fleksibel master

Programdirektør Monica Rydland hos NHHE. Foto: Helge Skodvin
– Dette er en videreutdanning som tar hensyn til folks tid, sier programdirektør Monica Rydland hos NHHE. Foto: Helge Skodvin

NHH Executive lanserte den nye mastergraden i ledelse høsten 2021. Masteren tar for seg innovasjon, omstilling, bærekraft og ledelse – tema som alle ledere må forholde seg til i dag.

Programdirektør Monica Rydland, forteller at den modulbaserte strukturen på studiet gir gode muligheter for de som trenger mer fleksibilitet fram til ferdig grad.

– Du får mulighet til å gå i dybden i et av fagområdene du er interessert i, enten det handler om design thinking, bærekraft eller digitalisering og ledelse.

Dette betyr at deltakerne ikke trenger å ta hele graden i ett løp.

– Mange har travle jobber i tillegg til familieforpliktelser. Her kan de ta enkeltmoduler når det passer, eller dra på med et kontinuerlig masterløp. Dette er en videreutdanning som tar hensyn til folks tid, sier Rydland.

Videreutdanning ved siden av full jobb

Stigen har tatt enkeltmoduler når det har passet. Hun har også byttet noen jobber underveis mens hun har tatt videreutdanning.

– Jeg har tatt en rekke moduler og programmer på bachelor- og masternivå mens jeg har vært i full jobb. Studieerfaringen jeg har opparbeidet, er viktig for effektivitet og kvalitet i arbeidet med denne graden, forteller hun, og trekker frem fordelene ved et fleksibelt studieopplegg:

– Fordelen med slike utdanningsprogrammer er at det ikke stopper opp selv om jeg tar en pause, noen ganger på flere år. Dermed er det lett å få en kontinuitet i videreutdanningen.

Knytter sammen kunnskapen

Det begynte med et masterprogram i merkevareledelse hos NHHE i 2010. Etter å ha tatt ulike programmer og studiepoeng på BI, tok hun masterprogrammet Brytningstid i 2018-2020. Våren 2022 gjennomførte hun masterprogrammet i Digitaliseringsledelse. Nå er det Executive master i ledelse som gjelder det neste året.

– Her får jeg gå enda mer i dybden på et tema som interesserer meg, enn det som har vært mulig på de andre programmene. På denne masteren får jeg knyttet sammen all den kunnskapen jeg har med meg fra tidligere, sier hun og legger til:

– På samlingene møter jeg mange forskjellige mennesker fra ulike bransjer. De har ulik faglig bakgrunn, og jeg får mange gode innspill og nye perspektiver på ledelse og innovasjon i en slik setting, sier hun.

Kontinuerlig endring

Stigen anbefaler alle å ta videreutdanning.

– Faglig påfyll er superviktig i den verden vi lever i som er preget av kontinuerlig endring.

Med den fleksible masteren i ledelse er det lettere enn noen gang før å oppnå en grad uten at familie- og yrkesliv må settes på vent, understreker hun.

– Alle programmene og studiepoengene jeg har tatt, er fullt overkommelig med jobb ved siden av. Men det krever innsats skal du får noe ut av det. På Executive master i ledelse er det stor fleksibilitet og mye autonomi i hvordan du velger å jobbe med studiet.

Les mer om Eexecutive master i ledelse