MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Et toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i din virksomhet, krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, og en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive master i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av programmet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet også blir direkte anvendbart for den enkelte.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv og ca. 30 andre erfarne deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 395 000 (kr 98 750 pr semester)
  • Oppstart 5. september 2019
  • Fortløpende opptak.
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år. 11 samlinger i Oslo, to i Bergen og to utenlandsturer

Finansiering av videreutdanning

Oversikt over program

1. semester: strategisk lønnsomhetsanalyse
05.09.-07.09.2019
Sem Gjestegård
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
10.10.-12.10.2019
NHH, Bergen
Avkastningskrav og produktlønnsomhet
07.11.-09.11.2019
Sem Gjestegård
Kundelønnsomhet og markedsstrategier
02.12.2019 Hjemmeeksamen 5 timer
2.semester: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyser
09.01.-11.01.2020 
Sem Gjestegård
Strategisk analyse og finansregnskap
06.02.-08.02.2020
Sem Gjestegård
Finansregnskap, finansielle prestasjonsmål og endringsledelse
05.03.-07.03.2020
Sem Gjestegård
Prestasjonsstyring, balansert målstyring, strategiske kart, Beyond Budgeting og internasjonal økonomi
27.03.-01.04.2020 
Hjemmeeksamen 5 dager
14.06.2020 Innlevering prosjektoppgave
15.06.-18.06.2020 
Milano
Studietur: Differensieringsstrategier