MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Strategi, styring, digitalisering, investeringer og verdiskaping: Skaff deg unik og høyaktuell totalkompetanse på det å være leder.

NHH executive MBA_foto _Helge Skodvin.jpg

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i din virksomhet, krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, og en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av programmet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet også blir direkte anvendbart for den enkelte.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv og ca. 30 andre erfarne deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En egen programleder følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ledere og personer som ønsker å bli ledere. Studiet har deltakere fra et bredt spekter av bransjer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Studiet skal gi deg en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Neste opptaksmøte 20. mai 2021
  • Studiestart 16. september 2021
  • Søknadsfrist 1. juni 2021
  • Studieavgift: kr 89 000 per modul (kr 445 000 for hele studiet)
  • 16 intensive samlinger og åtte digitale dager i fem faglige moduler over to år. Samlinger i Oslo, Bergen og utenlandsturer til Bocconi i  Milano og NUS i Singapore

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Information about the teaching process throughout the covid-19 situation

 

As of now, all teaching at NHHE Executive is conducted digitally. If, and when the government eases up on the restrictions, we will make a quick shift, and follow up with physical gatherings in combination with digital options. We will ensure that the academic content, quality and learning outcome of the studies will remain constant. Our primary goal at NHH Executive is to continuously ensure a good learning outcome for all our students, whether physically or digitally.

Oversikt over program

1. modul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
16.09.-18.09.2021
Quality Hotell Leangkollen
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
21.10.-23.10.2021
NHH Campus, Bergen
Produktlønnsomhet og avkastningskrav
04.11.2021
Zoom - case og veiledning
18.11.-20.11.2021
NHH Campus, Oslo
Kunde- og markedsstrategier
25.11.2021
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
01.12.2021
Innlevering semesteroppgave (strategisk lønnsomhetsanalyse)
08.12.2021 Hjemmeeksamen 1. modul, fem timer
2. modul: strategi, styring og regnskap
13.01.-15.01.2022
Soria Moria, Oslo
Strategisk analyse og regnskap
10.02.-12.02.2022
NHH Campus, Oslo
Regnskapsanalyser og bærekraftige forretningsmodeller
17.02.2022
Zoom - forelesning og case
10.03.-12.03.2022
Quality Hotel Leangkollen
Mål og oppfølging
17.03.2022
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
 01.04.-06.04.2022 Hjemmeeksamen 2. modul, fem dager
5. modul: Integrasjon
20.04.-22.04.2023
Quality Hotel Leangkollen
Bedriftsspill, styringspakker og teamledelse
08.06.2023
Zoom - foredrag, case og veiledning
14.07.2023
Innlevering av masteroppgave
24.08.-25.08.2023
NHH Campus, Bergen
Forsvar av masteroppgave, aktuelle tema og avslutning