MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Et toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i din virksomhet, krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, og en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive master i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av programmet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet også blir direkte anvendbart for den enkelte.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv og ca. 30 andre erfarne deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr. 69 000 per modul (kr. 345 000 for hele studiet)
  • Oppstart 24. september 2020.
  • 15 intensive samlinger i fem faglige moduler over to år. ni samlinger i Oslo, tre i Bergen og to utenlandsturer

Finansiering av videreutdanning

Oversikt over program

1. modul: strategisk lønnsomhetsanalyse og nye forretningsmodeller
24.09.-26.09.2020
Quality Hotell Leangkollen
Introduksjon, nye utfordringer og nye muligheter
22.10.-24.10.2020
NHH Campus, Bergen
Strategisk lønnsomhetsanlyse 1: potensielt resultat: Produkter og avkastningskrav
19.11.-21.11.2020
NHH Campus, Oslo
Strategisk lønnsomhetsanalyse 2: Kunder og bærekraftige forretningsmodeller
Desember 2020 Hjemmeeksamen 24 timer
2. modul: strategi, styring og regnskap
21.01.-23.01.2021
NHH Campus, Oslo
Strategisk analyse og prestasjonsmåling
18.02.-20.02.2021
NHH Campus, Oslo
Strategisk regnskapsanalyse og finasielle nøkkeltall
18.03.-20.03.2021
NHH Campus, Oslo
Insentiver, eierstyring og ledelse
 April 2021
Hjemmeeksamen fem dager
5. modul: Integrasjon og masteroppgave
31.03.-02.04.2022
NHH Campus, Oslo
Integrasjon, styringspakker og veiledning
31.05.2022
Innlevering av masteroppgave
15.06.-17.06.2022
NHH Campus, Bergen
Presentasjon av masteropgave og avslutning