Trond Bjørnenak

Professor Trond Bjørnenak

E-mail
Trond.Bjornenak@nhh.no
Telephone
+47 55 95 93 17
Department
Accounting, Auditing and Law
Office
C904
Expertise
Accounting and Auditing Management Accounting; Profitability Analyses Pricing Control system design

Trond Bjørnenak has been a professor of Management Accounting since 2000. He received his PhD degree from NHH in 1994. Bjørnenak’s main research interest has been on the design and diffusion of Management Accounting Systems, and he has published a number of articles and books in this area, among them five articles in Management Accounting Research. He has received the Shell Research Award, and been appointed an honorary fellow at Edinburgh University. He is also at the Editorial board of Management Accounting Research. In addition, Bjørnenak has served at a number of Boards in public and private institutions, including Sørlandet sykehus (hospital), Cultiva, Sparebanken Pluss and Sparebanken Sør. He is also the program director for the Executive program in Management Control and heavily involved in the bachelor and master program at NHH. In 2013 he received the NHH award for excellence in teaching and he has won the Students NHH Best teacher award three times. Trond Bjørnenak is currently the Head of Department at the Department of Accounting Auditing and Law.

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Andreassen, Roy-Ivar; Bjørnenak, Trond Usikkerhet og teknologi - de viktigste driverne for endringer i økonomistyring Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 21 (6); page 27 - 34; 2018
Bjørnenak, Trond ABC-hva blir D? - om kalkyler og ny teknologi Praktisk økonomi & finans Volume 33 [i.e. 34] (1); page 5 - 16; 2017
Kaarbøe, Katarina; Meidell, Anita; Bjørnenak, Trond Seks lærdommer - mot en mer dynamisk virksomhetsstyring Fokus på fremtidens foretaksløsninger; page 75 - 89; 2017
Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind Bidrar kundelønnsomhetsanalyse med ny informasjon? Produktion og styring - perspektiver på økonomistyring : Festskrift til Poul Israelsen; page 243 - 257; 2016
More publications in Cristin