Kari Nyland

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne PENGER OG HELSE : Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren Fagbokforlaget; 2018
Knutsson, Hans; Mattisson, Ola; Näsi, Salme; Nyland, Kari; Skærbæk, Peter New Public Management in a Scandinavian context Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives; page 18 - 34; 2017
Nyland, Kari; Olsen, Tor-Eirik Tettere styring i helseforetakene? En studie av mellomlederes holdninger til økonomistyring 2008-2014 Praktisk økonomi & finans Volume 33 (1); page 36 - 52; 2017
Nyland, Kari; Morland, Charlotte; Burns, John The interplay of managerial and non-managerial controls, institutional work, and the coordination of laterally dependent hospital activities Qualitative Research in Accounting and Management Volume 14 (4); page 467 - 495; 2017
More publications in Cristin