Kari Nyland

Professor II Kari Nyland

E-mail
Kari.Nyland@nhh.no
Telephone
+47 55 95 91 61
Department
Accounting, Auditing and Law
Expertise
Accounting and Auditing

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Knutsson, Hans, Mattisson, Ola, Näsi, Salme, Nyland, Kari, Skærbæk, Peter New Public Management in a Scandinavian context Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives, page 18 - 34, 2017
Nyland, Kari, Morland, Charlotte, Burns, John The interplay of managerial and non-managerial controls, institutional work, and the coordination of laterally dependent hospital activities Qualitative Research in Accounting and Management Volume 14 (4), page 467 - 495, 2017
Nyland, Kari, Saker, Mikael Samarbeid og ansvar i Kommune-Norge Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi, page 115 - 132, 2017
Nyland, Kari, Olsen, Tor-Eirik Tettere styring i helseforetakene? En studie av mellomlederes holdninger til økonomistyring 2008-2014 Praktisk økonomi og finans Volume 33 (1), page 36 - 52, 2017
More publications in Cristin