Kari Nyland

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Ahlgren, Per Christian; Nyland, Kari Administrativ og sosial styring i et interkommunalt samarbeid - en studie av legevakta i Trondheimsområdet Styring av samarbeid i offentlig sektor; page 223 - 246; 2019
Ahlgren, Per Christian; Lind, Johnny; Nyland, Kari Styring av samarbeid i offentlig sektor Styring av samarbeid i offentlig sektor; page 15 - 32; 2019
Ahlgren, Per Christian; Nyland, Kari Hvordan få et langsiktig interkommunalt samarbeid til å fungere? Styring av samarbeid i offentlig sektor; page 159 - 177; 2019
Ahlgren, Per Christian; Nyland, Kari Samhandling utenfor boksen Styring av samarbeid i offentlig sektor; page 201 - 222; 2019
More publications in Cristin