Dan-Richard Knudsen

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Kaarbøe, Katarina; Knudsen, Dan-Richard; Meidell, Anita Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (06); side 16 - 26; 2018
Flere publikasjoner