Trond Vegard Johannessen

Associate Professor Trond Vegard Johannessen

E-mail
Trond.Johannessen@nhh.no
Telephone
+47 55 95 95 42
Department
Strategy and Management
Office
E315
Expertise
Organisation and Management Information systems

BIO

Trond Vegard Johannessen is an associate professor at the Department of Strategy and Management. He holds a PhD from the Norwegian School of Economics (NHH).

His research interests include information processing and information communication technology (ICT). Particularly, he focus on how data warehouses, business intelligence and other decision support systems influence managerial decision making processes.

Download CV

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Johannessen, Trond Vegard, Fuglseth, Anna Mette Utfordringer ved bruk av selvbetjente etterretningsverktøy Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (5), page 81 - 90, 2017
Johannessen, Trond Vegard, Fuglseth, Anna Mette Challenges of Self-Service Business Intelligence NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi Volume 24 (1), 2016
Johannessen, Trond Vegard, Fuglseth, Anna Mette The Efffectiveness of data presentation formats: An Exploratory Study NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi Volume 22 (1) (11 pages), 2014
Fuglseth, Anna Mette, Grønhaug, Kjell, Johannessen, Trond Vegard Requirements Specifications for Data Warehouses NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, page 185 - 198, 2012
More publications in Cristin

Dissemination