Kursplan 1-årig 2016 og 2017

Kursplan 1-årig 2016 og 2017

Kursplan for studenter med mastergrad i rettsvitenskap som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng, som startet på studiet i 2016 og 2017.

Kursplan

1. semester: 4 MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR411 Revisjon
  • MRR412 Finansregnskap
  • MRR413B Regnskapsanalyse og verdivurdering
  • MRR445 Topics in Auditing (videregående kurs)

2. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.