Kursplan for 1-årig MRR 2015

Kursplan for 1-årig MRR 2015

Kursplan for studenter med mastergrad i rettsvitenskap som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng, som startet på studiet i 2015.

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) og inneholder en rekke MRR-relevante kurs fra MØA.

MRR består av obligatoriske MRR-kurs (67,5 stp.), valgbare, relevante MRR kurs i MØA (22,5 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.). 

Studiestart

Studiestart i høstsemesteret er normalt i uke 33 (introduksjonsuke). Undervisningen starter i uke 34. Oppstart i vårsemesteret er normalt i uke 2 (normalt uke 5 for fjerde semester). For studenter som reiser på utveksling i 2./3.semester vil oppstart ved utenlandsk lærested variere.

Kursplan

1. semester: 4 MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR411/BUS426N Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR413B/BUS425 Regnskapsanalyse og verdivurdering
  • MRR445 Topics in Auditing (videregående kurs)

2. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.