Kursplan 1-årig MRR 2015

Kursplan 1-årig MRR 2015

Kursplan for studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon eller fireårig siviløkonom som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng som startet på studiet i 2015.

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) og inneholder en rekke MRR-relevante kurs fra MØA.

MRR består av obligatoriske MRR-kurs (67,5 stp.), valgbare, relevante MRR kurs i MØA (22,5 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.). 

Studiestart

Studiestart i høstsemesteret er normalt i uke 33 (introduksjonsuke). Undervisningen starter i uke 34. Oppstart i vårsemesteret er normalt i uke 2 (normalt uke 5 for fjerde semester). For studenter som reiser på utveksling i 2./3.semester vil oppstart ved utenlandsk lærested variere.

Kursplan

1. semester: 4 MRR kurs á 7,5 stp.

 • MRR412/BUS402 Finansregnskap
 • MRR416 Foretaksrett
 • MRR417 Skatt
 • MRR445 Topics in Auditing (videregående kurs)

2. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

 • MRR443 Verdsettelse
 • MRR446 Juss
 • MRR451 Revisjon
 • MRR452 Finansregnskap

Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom), må dette kurset erstattes i 1. semester av MRR411 Revisjon.

Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426N Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom), skal det velges kurs fra listen over valgbare kurs MRR (se vedlegg) som ikke inngår i tidligere grad. De valgbare kurs MRR skal prioriteres slik:

 1. MRR413B/BUS425 Regnskapsanalyse og verdivurdering.
 2. MRR415/BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising.
 3. Valgfritt.

Dersom det er gitt opptak uten at hverken BUS402/MRR412 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller BUS426N/MRR411 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon, skal begge disse to kursene tas i første semester på MRR. Dette betyr normalt at 5 kurs á 7,5 stp. må tas i dette semesteret.

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.