Temaer i str-profilen

Temaer i str-profilen

Strategiprofilen består av to ulike retninger/tema, «Strategisk analyse» og «Organisasjon og ledelse».

Tema 1: STRATEGISK ANALYSE 

Denne retningen går inn på teorier, mekanismer og praktiske rammeverk som kan brukes til å forstå hvordan og hvorfor prestasjonsforskjeller både mellom- og innad i markeder kan oppstå, hvordan og hvorfor slike forskjeller kan vedvare over tid, og hvordan dette påvirker strategiske beslutninger i bedrifter.

Her vil du også lære hvordan man utfører strategiske analyser, og hvordan man kan ta steget fra strategiske analyser til å utforme strategier og forretningsmodeller for bedrifter som konkurrerer i et enkelt produktmarked (forretningsstrategi), og/eller for bedrifter som konkurrere i flere markeder (konsernstrategi).

Du vil få en solid generell forretningsforståelse som gjør deg i stand til å forstå hva som driver «tallene» vi finner i for eksempel lønnsomhetsanalyser eller verdivurderinger.

Denne retningen passer for studenter med en analytisk legning som ønsker å jobbe opp mot beslutningstakere (eller være en selv), som konsulent, analytiker, rådgiver eller leder på ulike nivåer i en organisasjon.

Det passer spesielt godt å kombinere denne retningen med emner innen for eksempel lønnsomhetsanalyse fra BUS-profilen eller corporate finance-emner fra FIN-profilen, næringsøkonomi-emner fra SAM-profilen, eller med emner om merkevarebygging og kundeforståelse fra MBM-profilen.

Tema 2: ORGANISASJON OG LEDELSE

Denne retningen tar steget inn i selve bedriften ved å fokusere på utfordringer bedriftsledere møter når de skal implementere og iverksette strategier, hvordan man skal lede og utvikle bedriftens menneskelige ressurser, og hvordan man kan gjennomføre komplekse organisatoriske endringer.

Selv i tilfeller hvor det foreligger solide strategiske analyser og en robust utformet strategi, vil ikke bedriften oppnå de ønskede resultatene hvis de ikke også evner å gjennomføre og å skape oppslutning om strategiske beslutninger. Sistnevnte krever kunnskap om hvordan man organiserer virksomheter slik at strategiske endringer forankres og iverksettes, samt en forståelse av hvordan individer og grupper kan samarbeide for å fungere best mulig i organisasjoner.

Kunnskap om organisasjon og ledelse vil gjøre deg i stand til å forstå, analysere og lede iverksettings-, endrings- eller omorganiseringsprosesser.

Denne retningen passer for studenter som ønsker å jobbe med iverksetting av strategi, og/eller endrings- og omorganiseringsprosesser, både som konsulent, rådgiver eller leder. Den passer også godt for studenter som ønsker å jobbe i stabsstillinger med HR og ledelse.

Emner i organisasjon og ledelse er godt egnet til å kombinere med de fleste andre profiler, og spesielt godt med emner om økonomisk styring fra BUS-profilen.