International Business

Globalisering har bragt mennesker, selskaper og markeder tettere sammen enn noen gang. Moderne virksomheter må håndtere både lokale og internasjonale utfordringer for å lykkes i et stadig mer konkurranseutsatt næringsliv.

!

Hovedprofilen i International Business vil ikke bli tilbudt for nye studenter fra høstsemesteret 2020. 

I spesialiseringen International Business lærer du om hvordan flernasjonale selskaper skaper forretningsmuligheter og møter utfordringer i en global kontekst. Du får også solid grunnlag for å forstå utviklingen i internasjonale markeder og kunne analysere hvordan nasjonal og internasjonal politikk påvirker bedriftenes rammevilkår. Du kan velge å spesialisere deg i ulike retninger, eller å tilegne deg et bredt sett av ferdigheter og kompetanse tilpasset internasjonale selskaper og organisasjoner. 

Karrieremuligheter

Internasjonal Business er relevant for deg som ønsker en karriere i flernasjonale selskaper, internasjonale organisasjoner eller i mindre selskaper som opererer internasjonalt. 

Undervisning

Undervisningen foregår på engelsk. Se fullstendig omtale på de engelske sidene.

Gå til engelske sider

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom