Forsker på finansregnskapet

22. desember 2016 15:09

(oppdatert: 22. desember 2016 15:36)

Så lenge du jobber hardt er det muligheter rundt hver sving, og du skaffer deg metodiske ferdigheter og kunnskaper som er sterkt etterspurt i næringslivet.

Kyrre Kjellevold

Forsker på finansregnskapet

Som doktorgradsstipendiat får du mulighet til å jobbe med det du brenner for. Da teller man ikke timer, ifølge tidligere MRR-student Kyrre Kjellevold.

Doktorgradsstipendiat Kyrre Kjellevold
Kyrre Kjellevold tar doktorgrad på bruk av estimater i finansregnskapet.

Etter å ha fullført mastergraden i regnskap og revisjon var Kyrre Kjellevold i villrede. Han vurderte en tradisjonell karriere i de store revisjonsselskapene, men fikk det ikke helt til å gå opp med fremtiden han så for seg.

- Jeg har alltid vært en nysgjerrig person, og ville ha en jobb der jeg fikk mulighet til å gjøre samfunnet litt bedre og mer rettferdig, sier Kjellevold.

Arbeidet med masteroppgaven åpnet øynene hans for å ta en doktorgrad. Siden har Kjellevold ikke sett seg tilbake.

- Forskerrollen er svært fascinerende. Vi får enorm frihet til å følge egen nysgjerrighet og stille spørsmål ved hvordan ting fungerer, men samtidig et stort ansvar for å produsere kunnskap andre kan benytte seg av, sier Kjellevold.

Brenner for fagfeltet

Som doktorgradsstipendiat ved NHH skal han de neste fire årene forske på selskapers bruk av estimater i finansregnskapet, og den påfølgende revisjonen av dem.  Et viktig og omstridt tema, ifølge han.

- IFRS muliggjør at en rekke eiendeler i finansregnskapet kan verdsettes basert på nåverdiberegninger, og de må nødvendigvis utføres med stor grad av skjønn. Det er vanskelig for revisor å overprøve selskapets skjønn, og standardene de følger er ikke utfyllende.

På NHH har vi et av Europas sterkeste fagmiljøer på regnskap og revisjon, og et stort forskningsnettverk tilgjengelig, legger han til.

Mange tenker nok at revisjon og finansregnskapet er «kjedelige» fagretninger, men da har de ikke forstått betydningen disse fagene utgjør for en velfungerende økonomi, mener Kjellevold.

- Revisjonen er avgjørende for tilliten investorer og myndigheter har til finansregnskapet, som er basisen for investeringsbeslutninger og skatteinnkreving, sier han.

Jobber med toppledere

En doktorgrad gir deg uante muligheter, mener stipendiaten.

- På NHH forsker vi tett på bedriftene og offentlige institusjoner, og arbeider med problemstillinger som er direkte relevante for deres hverdag. Du møter toppledere som er genuint interessert i kunnskapen du tilbyr, og det er inspirerende, sier Kjellevold.

- Så lenge du jobber hardt er det muligheter rundt hver sving, og du skaffer deg samtidig metodiske ferdigheter og kunnskaper som er sterkt etterspurt i næringslivet.

Han håper flere studenter åpner øynene for hva en doktorgrad kan tilby.

- Jeg tror studenter har lite kunnskap om hva forskerrollen innebærer, og derfor er det mange stereotypier som florerer. Man må ha sterke akademiske resultater og kunne arbeide selvstendig og målrettet, men trenger absolutt ikke være en typisk «asosial nerd», sier Kjellevold.

I tillegg følger et internasjonalt nettverk med jobben.

- Jeg var på utveksling til Bocconi i Italia under mastergraden, og nå skal jeg trolig til USA for et lengre forskningsopphold. Som doktorgradsstudent deltar man også stadig vekk på konferanser i utlandet.

Les mer om jobb og karriere

Masterstudiet i regnskap og revisjon