Behandling av personopplysninger for forskere og studenter

Behandling av personopplysninger for forskere og studenter

Dersom du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt eller en studentoppgave er det viktig at det skjer på en sikker og lovlig måte.

Du må:

  • Sørge for å få en gjennomgang hos Sikt innen gitte frister før du starter behandlingen av personopplysningene i prosjektet. Les mer om kravene på Sikts nettside
  • Behandle personopplysningene i henhold til foreliggende rutiner i prosjektet, lovmessig regulering og sørge for sikker avvikling av behandlingen ved prosjektslutt.

Ved spørsmål, kontakt Seksjon for forskningsadministrasjon eller personvernombud@nhh.no

Bruk av private enheter til behandling av personopplysninger i masteroppgaver ved NHH (PDF 72 kb)