Klagenemnda

Klagenemnda

Klagenemnda er eit lovpålagt organ som behandlar klager på enkeltvedtak.

Sjå klagenemndas reglement for å få ei oversikt over kva type saker nemnda handsamar.

Reglement for klagenemnda ved NHH (PDF 154 kb)

Medlemmer

  • Lagdommer Martin Tenold (leiar)
  • Professor Jonas Andersson
  • Førsteamanuensis Sissel Jensen
  • Frid Helén Hop (studentrepresentant)
  • August Aase Boge (studentrepresentant)

utvalssekretær