Seksjon for økonomi

Seksjon for økonomi

Seksjonen er ansvarleg for økonomiforvaltninga på NHH. Me arbeider med økonomistyring, budsjettarbeid, rekneskapsføring og innkjøp, i tillegg til utbetaling av løn og utlegg. Seksjonen har vidare ansvar for rekneskapa til fonda som er tilknytt NHH og utbetaling av løyvingar.