Opplever studiene som inspirerende

Bilde av studenter. Foto: Magnus Skrede
NHH-studentene er godt fornøyd med tilbudet på NHH, viser Studiebarometeret. NHH får blant annet strålende resultater på spørsmål som går på studieprogrammenes relevans for arbeidslivet. Foto: Magnus Skrede
NHH

6. februar 2017 08:32

(oppdatert: 6. februar 2017 08:38)

Opplever studiene som inspirerende

Faglig motiverende og inspirerende. Det er studentenes beskrivelse av studieprogrammene ved NHH, viser nasjonal undersøkelse.

29.000 studenter har svart på Studiebarometeret. Dette er en nasjonal undersøkelse gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Her er studentene spurt om hvordan de oppfatter læringsmiljø, undervisning og studienes yrkesrelevans.

– Veldig hyggelig

NHH skårer over gjennomsnittet på de fleste punkter, sammenliknet med læresteder som tilbyr tilsvarende studieprogrammer. På en skala fra en til fem får NHH 4,2 på spørsmålet om studieprogrammene er stimulerende. Gjennomsnittet for sektoren er 3,9 på dette spørsmålet.

På spørsmål om studieprogrammene bidrar til økt motivasjon for studieinnsats får NHH 4,1 poeng. Gjennomsnittet for sektoren er 3,7.

 – Studentene er svært motiverte når de søker seg hit, og de har store forventninger til det faglige nivået og innholdet. Derfor legger NHH inn store ressurser for å holde høy kvalitet på undervisning og fagtilbud. Det er veldig hyggelig å se at studentene faktisk blir inspirert av å gå på NHH, sier rektor Frøystein Gjesdal. NHH startet i fjor høst blant annet opp innovasjonskurset Global Business Venturing.

 NHH-studentene er også godt fornøyd med den faglige kvaliteten. NHH får 4,6 på spørsmålet om studieprogrammene er faglig utfordrende, gjennomsnittet for sektoren er 4,3. NHH-studentene melder også om at de er svært fornøyd med det sosiale miljøet på høyskolen

NHH har relevante studier

NHH får også strålende resultater på spørsmål som går på studieprogrammenes relevans for arbeidslivet. På spørsmål om studieprogrammene gir gode jobbmuligheter skårer NHH 4,8 poeng. Gjennomsnittet for sektoren er på 4,2.

Studentene mener også NHH tilbyr studier som er relevant for aktuelle yrkesområder og at høyskolen har et godt samarbeid med arbeidslivet.

Les også:

Skal lære innovasjon i Berkeley

Bronsesvampen til Jan Ubøe

Studiemuligheter på NHH

Flere nyheter fra NHH