Skal lære innovasjon i Berkeley

University of California, Berkeley
NHH

30. august 2016 10:48

(oppdatert: 30. august 2016 10:54)

Skal lære innovasjon i Berkeley

Opp mot 40 NHH-studenter kan fra neste år ta deler av utdanningen sin i et av verdens mest innovative områder.

I samarbeid med University of California, Berkeley starter NHH “Innovation School”. Dette er et splitter nytt sommerprogram som vil gå over ti uker fra sommeren 2017. Kurset gir 30 studiepoeng og kan innpasses i mastergraden ved NHH.

– Stor interesse

– Dette er et unikt program der studentene vil få skreddersydd undervisning fra noen av verdens ledende forskere og næringslivsfolk innen innovasjon og entreprenørskap, sier førsteamanuensis Tor Askild Aase Johannessen, som har ledet arbeid med den nye satsingen.

På Innovation School vil studentene blant annet lære hvordan innovasjoner skjer og kan kommersialiseres. Som en del av kurset skal også studentene utplasseres i innovative bedrifter.

– Vi opplever en enorm interesse blant studentene for kurs som går på innovasjon og entreprenørskap. Det ser vi også på søkningen til Gründerskolen, der vi år hadde 106 søkere fra NHH.

Supplerer Gründerskolen

Ifølge Aase Johannessen er ikke målet med kurset først og fremst at det skal skapes nye gründere.

– Det er selvsagt hyggelig om det skulle skje, men det viktigste er at de tilegner seg kunnskap og innsikt som gjør at de er i stand til å jobbe i innovative bedrifter og påvirker disse positivt. Det er stort behov for slik arbeidskraft i næringslivet nå, sier Johannessen.

Aase Johannessen sier samarbeidet med Berkeley skal være et supplement til Gründerskolen. Opplegget ved Berkeley skal blant annet være tilpasset kursene på NHH.

– På Gründerskolen blir studentene utplassert i oppstartbedrifter. Gjennom Innovation School skal de utplasseres i det vi kaller innovative bedrifter. Dette er etablerte selskaper som har et sterkt fokus på innovasjon, sier Johannessen.

Unikt tilbud

Også dekan for masterutdanningen, Jan I. Haaland, er glad for den økende interessen for innovasjon og entreprenørskap.

– Dette er kompetanse det er behov for i fremtidens arbeidsmarked, og det jobbes for tiden systematisk med å styrke undervisningstilbudet innen disse områdene på NHH. Innovation School er et meget viktig tilskudd i denne sammenheng, sier Haaland.

Han mener samarbeidet med UC Berkeley er unikt.

– Studentene får videreutvikle sine kunnskaper i et fagmiljø av meget høy klasse, samtidig som de får relevant, internasjonal erfaring i innovative bedrifter.  Innovation School er derfor et viktig supplement til eksisterende kurstilbud for masterstudenter på NHH.

Søknadsfristen for å få bli med på kurset er 15. oktober. Her kan du lese mer om Innovation School.

Nyheter fra NHH

Les om studietilbudet ved NHH