Teamer opp med NTNU-studentene

immatrikulering 2017
Studenter fra NHH og NTNU møtes på et av NHHs nye masterkurs. Teamene på Commercialisation of innovations skal klekke ut gode kommersialiseringsstrategier. - Her skal vi ikke leke butikk. Dette er reelle innovasjoner, sier sjefen, professor Magne Supphellen. Foto: Immatrikulering NHH 2017 (Helge Skodvin)
NHH

24. august 2017 09:25

Teamer opp med NTNU-studentene

Professor Magne Supphellen åpner snart NHHs nye masterkurs Commercialisation of Innovations. Team fra NTNU og NHH skal klekke ut kommersialiseringsstrategier for reelle innovasjoner.

Tekst: Sigrid Folkestad

magne supphellen
Professor Magne Supphellen på farta. Om ikke lenge begynner studenter fra NHH og NTNU på et helt nytt masterkurs ved NHH: Kommersialisering av innovasjoner!

– Her skal vi ikke leke butikk. Det er reelle innovasjoner vi skal jobbe med, sier Magne Supphellen, forsker ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH.  

Commercialization of innovations tilbyr et opplegg hvor masterstudenter ved NHH og NTNU i team skal utvikle kommersialiseringsplaner for reelle forskningsbaserte innovasjoner fra Forskningsrådets portefølje (10 prosjekter i BIA-programmet).

Det er første gang studenter fra NHH og NTNU jobber sammen på denne måten, og Supphellen håper flest mulig studenter hatt fått med seg informasjon om NHHs nysatsing, som har noen ledige plasser.

Supphellen åpner kurset 6. september, med besøk fra Forskningsrådet, Næringsdepartementet og NTNU. NHHs rektor Øystein Thøgersen skal også delta på åpningen.

Én ting er i hvert fall tydelig, mener Supphellen: Opplegget og samarbeidet med NTNU treffer blink hos myndighetene.

– Kurset er et direkte tilsvar på regjeringens uttalte ønske om tettere samarbeid mellom akademia og næringslivet, og mellom kompetansemiljøene på teknologi- og økonomi her i landet. Regjeringen har også vært opptatt av BIA-programmets viktige rolle i arbeidet med å styrke den forskningsbaserte næringsutviklingen.

Supphellen håper og tror at kurset vil kunne bidra til at flere BIA-prosjekter kan omsettes i kommersielle suksesser.

– Ikke minst vil også kurset bidra til å åpne studentenes øyne for de kommersielle mulighetene som ligger i moderne norske forskningsmiljøer.

Lærer innovasjon i Berkeley

Vil inspirere fremtidens innovatører