To NHH-forskere sikret prestisjefylt EU-finansiering

NHH_Nicole Wagner. Anna Olsson_Sigrid folkestad
Nicole Wägner (til venstre) og Jonna Olsson ble begge ansatt ved NHH og Institutt for samfunnsøkonomi i 2023. Deres nye forskningsprosjekter blir nå belønnet med prestisjemidler fra Marie Skłodowska-Curie Actions, med cirka 2.4 mill kroner hver. Mer enn 8000 forskere søkte stipendet. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

21. februar 2024 13:09

To NHH-forskere sikret prestisjefylt EU-finansiering

Jonna Olssson og Nicole Wägner har blitt tildelt Marie Skłodowska-Curie Actions-stipend. De mottar cirka 2,4 millioner kroner hver.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Fellowships er blant Europas mest prestisjefylte priser. Konkurransen er hard. Mer enn 8000 søkte. 1249 forskere fikk finansiering.

Olsson og Wägner

Jonna Olsson er førsteamanuensis i innstegsstilling:

– Først og fremst er jeg veldig glad! Det er flott å få anerkjennelse, men også å vite at en komite har evaluert forskningsprosjektet ditt og mente det var interessant og verdt finansiering, sier Olsson.

Olsson mottok sin doktorgrad fra IIES, Stockholm Universitet. Hennes forskningsinteresser ligger innen makroøkonomi, med vekt på kvantitative modeller og ulikhet langs dimensjonene velstand, helse og arbeidsmarked.

Jonna Olsson_S Folkestad
Jonna Olsson, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkononomi, NHH. Foto: Sigrid Folkestad

Hennes kollega ved Institutt for samfunnøkonomi, Assistant Professor i innstegsstilling, Nicole Wägner, ble også tildelt Marie Skłodowska-Curie Actions-finansering.

– Jeg er svært glad for denne muligheten, fordi stipendet tilbyr mer enn bare økonomisk støtte. Det omfatter en rekke opplæringsaktiviteter og praktisk erfaring innen prosjektledelse. Det betyr nye ferdigheter og ekstra kompetanse, sier Wägner.

Arbeid, formue og velferd

Olssons forskningsprosjekt har tittelen «I3W – Inequality in work, wealth, and welfare».

Det har som mål å få fram ny empirisk kunnskap og nye teorier for å kunne forklare distribusjon av arbeid, velstand og velferd i befolkningen ved hjelp av makroøkonomisk teori, kvantitative modeller og mikrodata.

– Hvorfor er du interessert i disse problemstillingene?

– Målet mitt som forsker er å forstå omfanget av driverne bak, og de samlede konsekvensene av ulikhetene vi observerer i samfunnet. Imidlertid er ulikhet et flerdimensjonalt begrep, og med dette prosjektet håper jeg å bidra til vår forståelse av ulikhet i samfunnet i skjæringspunktet mellom makroøkonomi, arbeid, helse og demografi, sier Olsson.

Sara Abrahamsson_NHH_Sigrid Folkestad

Mobilen skal ut av klasserommene

En doktoravhandling fra NHH satte i fjor fart i debatten om mobilforbud i skolen: Sara Abrahamssons forskning viste at mobilforbud ga bedre karakterer og førte til mindre mobbing. Nå skjerper regjeringen kraftig inn på mobilbruken.

Maritim luftforurensning

Nicole Wägners prosjekt «Assessing Human Health Impacts of Maritime Air Pollution» har som mål å kvantifisere helseeffektene av maritim luftforurensning og vurdere effektene av grønn policy i skipsfarten.

– Prosjektet vil avdekke årsakssammenhengene mellom eksponering for maritim luftforurensning og bruk av helsetjenester og reseptbelagte medisiner, og det vil gi empiriske svar på miljømessige og helsemessige fordelene forbundet med elektrifisering av skip, sier Wägner.

katrine løken_NHH-professor

Hvordan redusere sosiale forskjeller blant barn

I dag overleverer NHH-professor Katrine V. Løken og hennes ekspertgruppe sin rapport til kunnskapsministeren: Hvordan barnehager og skoler kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Videre vil NHH-forskeren undersøke forskjeller i eksponering og helseeffekter basert på individuelle sosioøkonomiske kjennetegn.

– Hvorfor er det viktig å studere helseimplikasjonene av maritime utslipp?

nicole wagner
Assistant Professor Nicole Wägner, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Foto: Sigrid Folkestad

– I følge WHO er eksponering for luftforurensning en av de største miljørisikoene for menneskers helse, der fossilt brensel fra vei- og sjøtransport er en betydelig bidragsyter til luftforurensning. Dagens forståelse av de økonomiske kostnadene som følger av eksponering for maritim luftforurensning er ufullstendig. Å kvantifisere de økonomiske og miljømessige konsekvensene av skiputslipp og økt kunnskap om fordelene ved forurensningsredusering kan bidra til å fremme grønn policy i skipsindustrien, sier Wägner.

Startet på NHH i 2023

De to forskerne ble nylig rekruttert til NHH. Professor og leder ved Institutt for samfunnsøkonomi Kurt R. Brekke er svært glad for at begge lyktes i søknadsprosessen.

– Det er fantastisk for Jonna og Nicole og viser at deres forskningsplaner er av topp europeisk nivå. Det er også veldig flott for instituttet og NHH at våre ansatte evner å trekke til seg EU-finansiering som MSCA postdoktor fellowship. Det er en anerkjennelse og gir muligheter for topp forskning, sier Brekke.

– Og med så forskjellige forskningsprofiler, viser finansieringen den faglige bredden ved instituttet?

Nicole Wägner og Jonna Olssson ble begge ansatt ved NHH i 2023.
Nicole Wägner og Jonna Olssson ble begge ansatt ved NHH i 2023. Foto: Sigrid Folkestad

– Absolutt! Jonnas prosjekt og hennes ekspertiseområde er innen makroøkonomi, mens Nicole er forsker innen miljøøkonomi og heller mot mikroøkonomi. Imidlertid har de til felles at prosjektene deres er anvendte, empirisk baserte, og de har som mål å studere sentrale samfunnsøkonomiske utfordringer som miljø, ulikhet og helse.

Internasjonal erfaring

Wägner har tidligere jobbet som postdoktorforsker ved RWI Leibniz Institute for Economic Research.

På spørsmål om hva som motiverte henne til å bli NHH-forsker, sier Wägner:

 – Jeg ble tiltrukket av NHH og Institutt for samfunnsøkonomi på grunn av det sterke forskningsmiljøet, den internasjonale fagstaben og den gode forskningsstøtten. Avgjørelsen min om å søke ble også påvirket av den positive opplevelsen jeg hadde som utvekslingsstudent ved NHH da jeg var masterstudent.

elisa casi-eberhardt

Begrenser informasjonsplikt om skatteplanlegging

Tidligere i desember fattet EU-domstolen en oppsiktsvekkende avgjørelse. Retten sier at et direktiv fra 2018 som gir EU-land fullmakt til å samle inn og utveksle informasjon om skatteplanlegging på tvers av landegrensene, bryter med advokaters taushetsplikt.

Jonna Olsson har hatt stillinger både ved Universitetet i Edinburgh og Universitetet i Amsterdam:

– NHH tilbyr et levende forskningsmiljø med flotte kolleger i en vakker by, så det var en enkel beslutning å søke, avslutter Olsson.