Hedret NHH-professor Thorolf Rafto

Bilde av Geir Mikalsen, kommunikasjonsdirektør ved NHH, Alex Kamaratos, og Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen. Foto: Ingunn Gjærde
KRANSNEDLEGGELSE PÅ NHH: Alex Kamaratos, leder for paraplyorganisasjonen Defence for Children International, deltok på vegne av Raftoprisvinner DCIP. F.v.: Geir Mikalsen, kommunikasjonsdirektør ved NHH, Alex Kamaratos og Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen. Foto: Ingunn Gjærde
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

10. november 2023 15:28

Hedret NHH-professor Thorolf Rafto

DCIP får Raftoprisen for sitt arbeid for å beskytte barna i de okkuperte palestinske områdene. I dag ble det lagt ned krans på NHH til minne om Thorolf Rafto og hans innsats for menneskerettigheter.

Professor Thorolf Raftos minnepris, mer kjent som Raftoprisen, deles ut av den ideelle organisasjonen Raftostiftelsen, som arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati.

Raftostiftelsen ønsker i år å sette søkelys på Defence for Children International Palestine (DCIP) sitt arbeid for å fremme og forsvare barns rettigheter.

Les mer om begrunnelsen for årets prisvinner

Prisvinner DCIP kunne ikke delta på dagens kransnedleggelse. Det var Alex Kamaratos, leder for paraplyorganisasjonen Defence for Children International, som deltok på vegne av organisasjonen. Selve Raftoprisen skal deles ut søndag 12. november.

Siden 1987 har NHH sammen med stiftelsen og prisvinnerne, lagt ned krans til minne om professor Thorolf Rafto (1922-1986). Rafto var professor i økonomisk historie ved NHH, og han arbeidet aktivt for menneskerettigheter og demokrati.

Lang tradisjon for å samarbeide med hverandre

NHH har i en årrekke jobbet sammen med Raftostiftelsen om ulike prosjekter, og i februar i fjor ble arbeidet ble formalisert gjennom en avtale.

Ett av samarbeidets nyeste prosjekter er en egen raftoprofessor i menneskerettigheter (professor II-stilling).

Les også:

Bilde av NHH-rektor Øystein Thøgersen og Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen. Foto: Hallvard Lyssand

NHH inngår samarbeid med Raftostiftelsen

– Jeg har stor respekt for Raftostiftelsen, og vi har lang tradisjon for å samarbeide med hverandre, sier rektor Øystein Thøgersen.