NHH inngår samarbeid med Raftostiftelsen

Bilde av NHH-rektor Øystein Thøgersen og Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen som signerer samarbeidsavtale. Foto: Hallvard Lyssand
NHH-rektor Øystein Thøgersen og leder i Raftostiftelsen Jostein Hole Kobbeltvedt signerer samarbeidsavtale. NHH har lang tradisjon for å samarbeide med stiftelsen, men det er først nå at samarbeidet formaliseres.
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

17. februar 2022 13:26

NHH inngår samarbeid med Raftostiftelsen

– Jeg har stor respekt for Raftostiftelsen, og vi har lang tradisjon for å samarbeide med hverandre, sier rektor Øystein Thøgersen.

Tirsdag 15. februar signerte NHH og Raftostiftelsen en ny samarbeidsavtale. Rektor Øystein Thøgersen påpeker at NHH i en årrekke har jobbet sammen med stiftelsen om ulike prosjekter, men at det er først nå at arbeidet formaliseres gjennom en avtale.

– Jeg har stor respekt og engasjement for Raftostiftelsen, og vi har lang tradisjon for å samarbeide med hverandre. Jeg ser nå frem til å styrke og videreutvikle dette, og at vi skal få enda større gjensidig utbytte av samarbeidet, enten tematikken er bærekraft mer generelt, eller menneskerettigheter spesifikt. Avtalen harmonerer perfekt med NHHs eksistenserklæring, som er «sammen for bærekraftig verdiskaping», sier Thøgersen.

Les også: 

Therese Jebsen kåret til årets NHH-alumn

– Jeg er utrolig takknemlig, stolt og rørt på vegne av meg selv og Raftostiftelsen. Jebsen er leder for stiftelsens næringsliv - og menneskerettighetsprogram.

Raftostiftelsen

  • Raftostiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter gjennom Raftoprisen, styrke menneskerettighetsforsvareres arbeid og undervise i demokrati og menneskerettigheter.
  • Norges Handelshøyskole og stiftelsen er historisk knyttet til hverandre. Thorolf Rafto var professor i økonomisk historie ved NHH, og han arbeidet aktivt for menneskerettigheter og demokrati. Raftostiftelsen ble stiftet i 1986 for å minnes arbeidet hans.

Flere internasjonale prosjekter

Raftostiftelsen og NHH skal gjennom årlige møter definere relevante prosjekter. Per dags besto består samarbeidet av følgende:

  • Raftoprisen: NHH og Rafto samarbeider om mottakelse og kransnedleggelsesseremoni.
  • Thorolf Rafto Challenge: NHH og Raftostiftelsen arrangerer minneforelesning sammen.
  • Engage.EU: NHH er en del av den europeiske alliansen «Engage.EU», som har som mål å utvikle kunnskap og utdanninger for å løse store samfunnsutfordringer. Raftostiftelsen deltar som én av NHHs eksterne samarbeidspartnere, og vil bidra inn i prosjektet både til NHH og til hele alliansen.
  • CEMS er en global allianse som vil sette en ny standard for lederutdanning. Raftostiftelsen er en viktig samarbeidspartner for NHH i arbeidet, blant annet gjennom «skill seminars» og «global citizenship seminars».
  • Rafto x NHHS: Studentene ved NHH har en egen gruppe som er en formell del av Raftostiftelsen. De jobber med kunnskapsformidling og bevisstgjøring på bærekraft, med særlig vekt på næringsliv og menneskerettigheter. 

Gjennom den nye avtalen skal NHH og Raftostiftelsen også utforske mulighetene for å etablere samarbeid innen utdanning og forskning, som opprettelse av en professor II-stilling innen menneskerettigheter.

Les også:

Håper morgendagens ledere vil bruke menneskerettighetene som en betingelse for profitt

– Rafto x NHHS skal være et sted der studenter kan jobbe med spørsmål knyttet til bærekraft, forteller leder og NHH-student Ada Gjedebo Hetland.