Reiser til Japan for å få relevant jobberfaring

NHH-student Joachim Indrevik
Andrekullist Joachim Indrevik reiser i februar til Tokyo, Japan for å jobbe i helseselskapet Laerdal Medical. Takket være NHHs nye satsing Internship Abroad Programme, får han i tillegg til jobberfaringen, 7,5 studiepoeng for oppholdet.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

23. februar 2019 09:29

Reiser til Japan for å få relevant jobberfaring

Regjeringen stilte i fjor høst krav om økt praksis i utdanningen. NHH har tatt grep og sender nå studenter til utlandet for å få relevant jobberfaring.

Internship Abroad Programme

  • Programmet tilbys alle studenter ved NHH.
  • Tiltaket gir studentene relevant internasjonal jobberfaring og er et svar på regjeringens ønske om økt praksis i utdanningen.
  • Programmet gir 7.5 studiepoeng og studentene kan jobbe i hele verden.
  • Studentene må gjennom et teoretisk kurs som gir innsikt i interkulturell teori og praksis, samt jobbe 150 timer for å få kurset godkjent.
  • Maksimalt 20 studenter reiser ut henholdsvis våren og høsten 2019.

De siste fem årene har utdanningen ved NHH blitt gradvis mer praksisrettet. Fra og med januar 2019 kan studentene, gjennom kurset Internship Abroad, jobbe i en bedrift i utlandet og få arbeidserfaringen inkludert i graden.

I februar reiser bergenseren Joachim Knudtsen Indrevik til Japan for å jobbe for Laerdal Medical. Bedriften utvikler opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. 

– Jeg føler meg privilegert som får mulighet til å jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en spennende bedrift så tidlig i studieløpet. Japan er et spennende land med en annerledes arbeidslivskultur, og jeg ser frem til å lære mer om selskapet, sier bachelorstudenten.

Tokyo.
– Japan er et spennende land med en annerledes arbeidslivskultur, som jeg ser frem til å lære mer om, sier bachelorstudent Joachim Indrevik. Her fra Tokyo. Foto: B. Lucava/Flickr

Praksis og studiepoeng

– Det er viktig for NHH at studentene er godt forberedt på det arbeidslivet som venter dem, og at de tidlig får en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til. Vi har derfor jobbet over lengre tid for å tilby et studiepoenggivende praksiskurs av høy kvalitet, sier prorektor for utdanning Linda Nøstbakken ved NHH.

I høst varslet Kunnskapsdepartementet at de vil legge fram en stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter, med særlig vekt på å styrke studentenes praksismuligheter.

– Næringslivet er i en omstilling, noe som gjør at kompetansen virksomhetene etterspør forandrer seg raskt. NHH jobber aktivt for å gjøre utdanningen relevant for det arbeidslivet studentene vil møte, og dette er et av mange tiltak vi har i den retning, sier Nøstbakken.

Les også:

Muliggjør gode karrierevalg

NHH-studiene er svært jobbrelevante, og høyskolen skiller seg fra landsgjennomsnittet ved å legge godt til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet, ifølge Studiebarometeret.

Får 7,5 studiepoeng

Internship Abroad gjelder for både bachelor og masterstudenter og gir 7,5 studiepoeng. Studenten må gjennom et teoretisk kurs og jobbe 150 timer med relevante arbeidsoppgaver innen eksempelvis samfunnsøkonomi, finans og markedsføring, for å få kurset godkjent.

Indrevik har vært leder av bistandsorganisasjonen NHH Aid. Nå håper han jobberfaringen i Japan vil hjelpe han å velge retning i form av master og fremtidig jobb.

– Jeg frem til å knytte nye kontakter, få relevant jobberfaring og nye impulser. Jeg tror fremtidige arbeidsgivere ser verdien av utenlandsk arbeidserfaring. Forhåpentligvis vil praksisoppholdet være en døråpner i Laerdal Medical, eller andre selskaper, sier han.

Prorektor Linda Nøstbakken ved NHH.
– Tiltaket har vært etterspurt av næringslivet og studentene. Mange bedrifter verdsetter internasjonal jobberfaring. Tiltaket styrker dermed NHH-studenten og relasjonen mellom NHH og utenlandske bedrifter, sier prorektor for utdanning Linda Nøstbakken. Foto: Siv Dolmen.

Kan jobbe i hele verden

For å sikre kvaliteten på kurset, gjennomførte NHH et pilotprosjekt i 2018 i Japan og Brasil. Nå kan imidlertid studentene søke jobber over hele verden.

– Dette har vært etterspurt både av næringslivet og av studentene. Mange bedrifter verdsetter internasjonal jobberfaring. Tiltaket styrker dermed NHH-studenten og relasjonen mellom NHH og utenlandske bedrifter, sier Nøstbakken.

NHH vil følge utviklingen i arbeidsmarkedet tett og oppdatere kurset i takt med endringer som skjer.

– Vi skal sørge for at arbeidserfaringen studentene får både er relevant og av høy kvalitet. I valg av arbeidsgivere vil vi blant annet legge vekt på at studentene skal få et solid faglig utbytte, sier prorektoren.

LES OGSÅ:

Sendt til California for å presentere gründeridé

Nathan J. Etefa utviklet en mobilapplikasjon da han var på utveksling. Han mener den kan bidra til å løse Portugals problemer med svart økonomi og forsøpling.