9.5 millioner til bærekraftprosjekt

Bildet viser mange plastflasker.
Med millionstøtte fra Forskningsrådet, skal forskere fra NHH og HINN samarbeide med bedrifter om hvordan gjøre produksjon og forbruk av hverdagslige produkter mer bærekraftig. – Vi skal blant se på folks holdninger til gjenbruk av produkter, sier NHH-forsker, Lars Jacob Tynes Pedersen. Foto: Pexels v. Mali Maeder.
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

9. april 2019 10:36

9.5 millioner til bærekraftprosjekt

NHH og HINN får millionstøtte til nytt miljøprosjekt. – Forskningen skal bidra til at vi kutter plast, øker resirkuleringen og at vi spiser mer miljøvennlig mat, sier NHH-forsker.

Bilde av Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen.
Sveinung Jørgensen fra NHH og HINN og Lars Jacob Tynes Pedersen fra NHH skal avdekke hva som skal til for at forbrukere endrer atferd i butikk og på nett, og tar flere bærekraftige valg. Foto: Ingrid Aarseth Johannessen

Prosjektet er et samarbeid mellom høyskolene og bedriftene Orkla, Umoe Restaurants og WasteIQ. Umoe Restaurants driver blant annet kjedene Peppes Pizza, Burger King og Starbucks.

Totalbudsjettet er på over 20 millioner kroner, hvorav 9.5 millioner kroner dekkes av Norges forskningsråd.

– Konkurransen om midlene er stor, og vi er svært takknemlig for støtten vi har fått fra Forskningsrådet. Med denne pengesummen, og godt samarbeid med ledende bedrifter i det norske markedet, kan vi utrette svært mye, sier førsteamanuensis ved NHH og leder av forskningsprosjektet, Lars Jacob Tynes Pedersen.

Skal få folk til spise mer miljøvennlig

Prosjektet skal hjelpe bedrifter og kunder til å kutte plastavfall, at flere spiser sunnere og mer miljøvennlig mat, sørge for gjenbruk og at avfall blir til nye ressurser.

– Forskningen skal gjøre produksjon og forbruk av hverdagslige produkter mer bærekraftig. Vi skal blant annet studere hvordan rengjøringsprodukter kan brukes og produseres for å minske plastavfall. I tillegg skal vi se på folks holdninger til gjenbruk av produkter, sier Pedersen.

Tildeling fra Norges forskningsråd

  • Forskningsrådet deler ut 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter. 
  • Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål, og skal fremme nye løsninger og verdier.
  • Forskere fra NHH og Høgskolen i Innlandet (HINN) fikk 9.5 millioner til prosjektet «Sustainable by Design - Experimentation for Sustainable Business» (SustainX).
  • Prosjektgruppen fra NHH består av Lars Jacob Tynes Pedersen (leder), Sveinung Jørgensen (fra NHH og HINN), Siv Skard, Helge Thorbjørnsen og Hussnain Bashir.
  • Bedriftene som inngår i NHH- og HINN-prosjektet er Orkla, Umoe Restaurants og WasteIQ.
  • Kilde: Forskningsrådet

Prosjektet går over tre år. Gjennom studier på nett og i butikk, vil forskerne samle inn data og opplysninger om bedriftenes forretningsmodeller og kunders atferd. Informasjonen brukes videre til å foreslå tiltak som kan gjøre fremtidens produksjon og forbruk mer bærekraftig.

– Basert på datainnsamlingen, vil vi avdekke hva som skal til å endre forbrukeres atferdsmønster i en mer bærekraftig retning, sier førsteamanuensis ved NHH og HINN, Sveinung Jørgensen.

Kan gi flere grønne arbeidsplasser

Prosjektet er et av fem, initiert av Forskningsrådet, som skal bidra til grønn omstilling og bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Totalt får prosjektene 50 millioner kroner i støtte.

– Verden har store utfordringer som må løses raskt, og norske bedrifter kan være med på finne løsningene. Forskning og innovasjon i næringslivet kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

LES OGSÅ:

Daglegvarebransjen må tenke berekraft

Regjeringa vil sikre økt konkurranse ved å styrke handhevinga av konkurranselova i daglegvarebransjen. – Vi har for få utfordrarar og konkurrentar, sa næringsministeren på Food-konferansen.