Kom på infomøte!

Agenda: 

12:30 - 13:30 Infomøte bachelorutveksling 

  • Hvorfor utveksling? 
  • Hvor kan jeg reise? Hvor bør jeg reise? 
  • Hvordan søker jeg
  • Emner på utveksling
  • Finansiering
  • Søknadsinfo

13:30 - 14:00 Infomøte om praksissemester i Sør-Afrika. 

  • Søknadsprosess
  • Studieplan og emner på NHH i forkant av oppholdet
  • Hva innebarer et praksissemester i sosial entreprenørskap eller kapitalforvaltning?
  • Erfaringer fra 2023