Overgangsordning for kandidater med bestått hjemmeeksamen fra H2014

Overgangsordning for kandidater med bestått hjemmeeksamen fra H2014

For kandidater som besto hjemmeeksamen H2014 er siste mulighet for å ta skoleeksamen V2017.

Disse kandidater må melde seg opp ved å ta kontakt med translatoreksamen@nhh.no innen 1. februar 2017.

Skoleeksamen avlegges etter den nye forskriften som trådte i kraft 01.07.2015.