Undervisingsprisar frå NHH-studentane

Undervisingsprisar frå NHH-studentane

Kvart år deler NHH-studentane ut prisar til førelesarar som har utmerka seg med framifrå undervising.

Bronsesvampen

Bronsesvampen er bachelorstudentane sin førelesarpris. Prisen vert utdelt kvart semester av Fagutvalet ved NHH til førelesarar som i studentane sine augo har gjort ein ekstraordinært god innsats i undervisninga.

Moment som ligg til grunn er:

 • Generelt gode pedagogiske evner.
 • Evne til å skapa engasjement og interesse for faget.
 • Innovasjon og nyskaping i undervisninga.
 • Evne til å knyta faget opp mot næringslivet og det verkelege livet.

Prisvinnarar:

 • 2017-

  2017-

  • 2020: Kjetil Bjorvatn
  • 2019: Stig Tenold
  • 2019: Trond Bjørnenak og Anita Meidell
  • 2018: Jan Ubøe
  • 2017: Eirik Sjåholm Knudsen
  • 2017: Linda Orvedal
 • 2001-2016

  2001-2016

  • 2016: Jan Ubøe
  • 2016: Jon Iden
  • 2015: Alexander Cappelen
  • 2015: Therese Sverdrup
  • 2014: Victor D. Norman
  • 2014: Inger Stensaker
  • 2013: Per Manne
  • 2013: Bertil Tungodden og Kjetil Bjorvatn
  • 2012: Jarle Bastesen
  • 2012: Mads Nordmo
  • 2011: Magne Supphellen
  • 2011: Øystein Gjerde og Frode Sættem
  • 2010: Magne Supphellen
  • 2010: Inger Stensaker
  • 2009: Trond Bjørnenak
  • 2009: Reneé Klepsland
  • 2008: Jan Ubøe
  • 2008: Lars Mathiesen
  • 2007: Jarle Møen
  • 2007: Alexander Cappelen
  • 2006: Victor D. Norman
  • 2006: Per Manne
  • 2005: Astrid Kaufmann
  • 2005: Trond Bjørnenak
  • 2004: Kjetil Bjorvatn
  • 2004: Jan I. Haaland
  • 2003: Alexander Cappelen
  • 2003: Jan Ubøe
  • 2002: Frode Sættem
  • 2002: Ola Grytten
  • 2001: Jan Ivar Stemsrudhagen
 • 1972-1984

  1972-1984

  • 1984: Johan Arndt
  • 1984: Agnar Sandmo
  • 1983: Erling Steigum 
  • 1983: Willy Rasmussen
  • 1982: Thorolf Rafto
  • 1982: Terje Axelsen
  • 1981: Charles Stabell
  • 1981: Gerda Moter Erichsen
  • 1980: René Verbraeken
  • 1980: Victor D. Norman
  • 1979: William T. McKinnon og Einar Hansen
  • 1979: Fridtjof Frank Gundersen
  • 1978: Jonny Holbæk
  • 1978: Atle Johnsen
  • 1977: Sten Thore
  • 1977: Harald Frønsdal
  • 1976: Jan Lundquist
  • 1976: Agnar Sandmo
  • 1975: Rolf Jangård
  • 1975: Arne Dag Sti
  • 1974: Bjarne Bakka
  • 1974: Sverre Rasmussen
  • 1973: Victor D. Norman
  • 1973: Peter J. Bernhardt
  • 1972: Øistein Pettersen
  • 1972: Sten Thore
  • 1972: Øistein Pettersen

Masterstudentanes pris for fremragande innsats

Fagutvalet i studentforeningen ved NHH deler årleg ut Masterstudentanes pris for framragende innsats, som går til ein føreleser på masternivå som har klart å formidla faget på ein inspirerande og lærerik måte.

Ved vurderingen vektlegg ein kriteria formidlingsevne, undervisingsopplegg og fagleg kompetanse.

TIDLIGaRE VINNarar

 • 2020: Justin Valasek
 • 2019: Finn Kinserdal
 • 2018: Finn Kinserdal
 • 2017: Tina Søreide
 • 2016: Francisco Santos
 • 2015: Karin Thorburn
 • 2014: Linda Nøstbakken
 • 2013: Hans Jarle Kind
 • 2012: Karl Ove Aarbu
 • 2011: Stig Tenold
 • 2010: Lasse Lien
 • 2009: Ola Grytten
 • 2008: Øystein Thøgersen