forhåndsgodkjenning av bachelorkurs på utveksling

forhåndsgodkjenning av bachelorkurs på utveksling

Dette skjemaet skal kun brukes av bachelorstudenter.

 1. Kurs gjennomført ved et utenlandsk lærested i forbindelse med et utvekslingsopphold vil kunne inngå som valgfrie eller obligatoriske kurs i bachelorstudiet. Et semesters fulltidsbelastning tilsvarer 30 studiepoeng.
 2. Studenter trenger ikke å søke om ny forhåndsgodkjenning for tidligere godkjente kurs ettersom disse automatisk godkjennes for alle (om ikke tilsvarende kurs allerede er fullført ved NHH), men skjemaet under MÅ likevel sendes inn før utvekslingsoppholdet starter.
  • Om studenter kun tar kurs som allerede er godkjente må det krysses av for dette i skjemaet.
 3. Oversikt over allerede godkjente kurs finner du på Canvassiden "International Opportunities at NHH".
  • Husk å sjekke at kursene du ønsker å ta blir tilbudt ved vertsskolen i det aktuelle semesteret. Noen av kursene i listen kan være faset ut ved vertsskolen og ikke lenger tilbys.
 4. Det er ikke mulig å søke om forhåndsgodkjenning av nye obligatoriske kurs.
 5. Studenter kan ikke ta obligatoriske kurs på utveksling i 6. semester.
 6. Forhåndsgodkjenning av nye valgfrie kurs har en behandlingstid på om lag tre uker.
 7. Du kan registrere ekstra kurs i skjemaet under i tilfelle det skjer endringer i kursvalget ditt senere. Skjemaet kan sendes inn flere ganger.

Forhåndsgodkjenning - bachelor-skjema

Utvekslingssemester: VÅR 2020

Jeg skal kun ta kurs som er oppført i listen over godkjente kurs*

Søknad om forhåndsgodkjenning av nye valgfrie kurs.

Last opp kursbeskrivelser som vedlegg om lenke ikke finnes

Jeg bekrefter at jeg er kjent med vilkår for forhåndsgodkjenning av kurs på utveksling*
Jeg bekrefter at jeg er kjent med hvor mange ECTS/credits/units jeg skal ta på utveksling for å få 30 sp innpasset i NHH-graden min*
 • Ønsker du å ta språkkurs på utveksling?

  Ønsker du å ta språkkurs på utveksling?

  Godkjenning av språkkurs som en del av utvekslingsoppholdet for bachelorstudenter har følgende krav:

  Om du ikke tidligere har tatt kurs i det aktuelle språket, må kurset du tar på utveksling føre til at du ender opp på minimum A2 nivå. Dette gjelder for store europeiske språk som tysk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk, portugisisk, osv.

  • Dette betyr at generelle innføringskurs vanligvis ikke vil godkjennes.

  Om du har tatt kurs i det aktuelle språket tidligere (ved NHH eller på videregående skole), må kurset du tar på utveksling føre til at du ender opp på minimum B1 nivå. Dette gjelder for store europeiske språk som tysk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk, portugisisk, osv.

  • Språkkurs som overlapper med kurs du har fullført ved NHH vil ikke kunne godkjennes.

  For innføringskurs i språk som har betydelige forskjeller fra vesteuropeiske språk, kan innføringskurs på lavere nivå enn A2 godkjennes (gjelder f. eks . for språk som japansk og kinesisk).

  Språkkurset må gå parallellt med de andre kursene du skal ta i løpet av semesteret.

  • Dette betyr at intensivkurs som går over få uker ikke vil godkjennes.