Det er nå du må kunne digitaliseringsledelse

Karen S. Osmundsen, Kjersti Berg Danilova og Jon Iden tilbyr en praktisk verktøykasse i digitaliseringsledelse. Foto: Ove Sjøstrøm
Karen S. Osmundsen, Kjersti Berg Danilova og Jon Iden tilbyr en praktisk verktøykasse i digitaliseringsledelse.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

30. september 2022 09:52

Det er nå du må kunne digitaliseringsledelse

Griper du nye muligheter for verdiskapning gjennom digitalisering? Eller mangler du kunnskap om digital endring?

Da vil programmet Digitaliseringsledelse ved NHH Executive gi deg verktøyene og mange av svarene du trenger for å bli en digital leder.

– Jeg har en mistanke om at noen ledere kan bli litt skremt av ordet digitalisering, sier Kjersti Berg Danilova, postdoktor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH og forsker ved Digital business.

Hun slår fast:

– Det handler rett og slett om å forstå hvordan det digitale kan være en ressurs på lik linje med andre ressurser i en bedrift.

SØK Digitaliseringsledelse HER

Sammen med professor Jon Iden og postdoktor Karen S. Osmundsen, er hun snart i gang med et nytt kull i Digitaliseringsledelse ved NHH Executive.

– Vi trenger gode digitale ledere. Alle virksomheter berøres av digitalisering. Det har stor betydning for hvordan man driver virksomhetene, og for hvordan man får til ny verdiskapning, sier hun og legger til:

– Mye tyder på at kompetansen er varierende. Mange ledere og mellomledere har behov for å styrke kunnskapen på dette viktige området. Tar du dette programmet trenger du ikke å dykke dypt ned i teknologien i seg selv. Her handler det mer om å finne ut av hvilke muligheter teknologien gir, og hvilke utfordringer som organisasjonen må håndtere i en digital transformasjon.

Må ha digital kompetanse

Digitaliseringsledelse et intensivt program på masternivå som gir 15 studiepoeng. Programmet tar for seg blant annet digital ledelse og hvordan ledere kan ta kontroll over den digitale utviklingen..

Digitaliseringsledelse kan brukes som fagemne i Executive master i ledelse.

– Digital kompetanse er et vidt begrep, og svarene du får handler ofte om hvem du snakker med. Vi har studert digital transformasjonskompetanse spesielt. Der ser vi på hva som er viktig blant ansatte for at ledere skal klare å få virksomheten gjennom en digital transformasjon, sier postdoktor Karen S. Osmundsen.

– Hva kreves av de ansatte i en digital transformasjon?

– Vi skiller mellom virksomhetsspesifikke digitale kompetanser og mer generelle kompetanser, sier hun og utdyper:

– Det går på alt fra å ha en forståelse, interesse og nysgjerrighet knyttet til digital teknologi, til å bli i stand utvikle nye digitale løsninger for ytterligere verdiskaping.

– Er det lett å få til en digital bevissthet inn i virksomhetene?

– Det er ofte det som er vanskelig. Digitaliseringsledelse er nettopp et program som tilbyr flere verktøy for å få dette til. Vi ser blant annet på digital modenhet, og modellene vi tilbyr gjør det lettere å styrke modenheten både på det digitale området og rundt endringsledelse.

Ute med ny bok

Digitaliseringsledelse, bokomslag
De tre har nettopp gitt ut en bok om bruk av digitale ressurser for å oppnå bedriftenes strategiske mål.

De tre forskerne også ute med den rykende ferske boken «Digitaliseringsledelse». Her tar de opp relevante problemstillinger knyttet digitalisering og digital transformasjon.

– Boken inneholder oppskrifter og metoder, men dette er først og fremst en bok som handler om å gi ledere forståelse for det digitale og hva digitalisering innebærer, sier professor Jon Iden.

Han slår fast:

– Skal Norge ha suksess med å anvende digital teknologi, så trenger vi digitale ledere som vet hva de driver med.

Å lykkes med digitalisering forutsetter at digitale ressurser utnyttes på måter som bidrar til å realisere virksomhetens strategiske mål, ifølge boken.

–  En digital leder må hele tiden planlegge, organisere, styre, motivere og følge opp digitaliseringsarbeidet. For å nå målene må det bygges ny kunnskap, og lederens verktøykasse må hele tiden fornyes, sier han.

– Hva er hovedbudskapet i boken?

– Vårt hovedperspektiv er at digitalisering er en lederoppgave. Digitalisering er ikke lenger forbeholdt IT-avdelingen, den tid er forbi. Det gjelder i alle virksomheter, både i det offentlige og i det private. Vi ønsker å gi en forståelse av hva det betyr å lede digitale ressurser.

– Hvorfor skal ledere ta dette programmet?

– Mange ledere mangler kompetanse på dette feltet. Hos oss får de helt fersk forskning, case-jobbing og ikke minst møter de andre ledere fra ulike bransjer som har de samme utfordringene knyttet til digitalisering.

Les mer om Digitaliseringsledelse hos NHH Executive