– Det er nå du bør kunne strategisk ledelse

Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Ove Sjøstrøm
Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen har bidratt på EMBA spesialisering i strategisk ledelse i ti år. Han har vært programleder på Fintech, og brenner for praktisk kunnskapsformidling.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

9. september 2022 07:00

– Det er nå du bør kunne strategisk ledelse

Den mest tradisjonsrike EMBA spesialiseringen til NHH Executive er redesignet og faglig oppdatert.

– Fornyingen er gjort sammen med programleder Tor Øyvind Baardsen og gjelder fra og med kullet som begynte i januar 2022, sier førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen.

Knudsen starter som programleder for EMBA spesialiseringen i strategisk ledelse som starter neste år.

– Vi bygger på det som er gjort, men har fornyet både pedagogisk tilnærming og det faglige innholdet radikalt det siste året, forteller han.

Hva trenger ledere?

Spesialiseringen i strategisk ledelse har en lang og stolt tradisjon ved NHH Executive. Programmet er på sitt 25 kull, og tas på deltid over to år.

–  Når verden endrer seg og etterspør ny kunnskap, må vi fornye oss og være relevante. I forbindelse med en akkreditering av NHH gjorde vi et større løft der vi løsrev oss litt fra slik vi alltid har gjort det. Vi stilte oss spørsmålet: Hvordan skal den ideelle EMBA spesialiseringen i strategisk ledelse se ut i årene som kommer?

– Hva ble svaret?

– Vi har lagt mer vekt enn før på teknologisk utvikling, effekt av turbulens, ustabilitet i omgivelsene og hvordan man skal forholde seg til det som leder, sier han og fortsetter:

– Også innovasjon og entreprenørskap er sentralt. Da vi redesignet spesialiseringen, forsøkte vi å ta med oss all den læringen vi fikk da EMBA med spesialisering i Technology and Innovation of Finance ble etablert for noen år tilbake, både når det gjelder pedagogikk og det faglige innhold i spesialiseringen.

Problemdrevet pedagogikk

Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Ove Sjøstrøm
– Vi har lagt mer vekt enn før på teknologisk utvikling, effekt av turbulens, ustabilitet i omgivelsene og hvordan man skal forholde seg til det som leder, sier førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen.

Sjåholm Knudsen har bidratt på EMBA spesialiseringen i strategisk ledelse i ti år. Han har vært programleder på EMBA med spesialisering i Technology and Innovation of Finance, og brenner for praktisk kunnskapsformidling.

– For å gjøre kunnskapen mest mulig relevant for deltakernes virkelighet, følger spesialiseringen en såkalt problemdrevet struktur. Istedenfor å strukturere spesialiseringen etter fag, altså å ha enkeltstående fag om eksempelvis finans, strategi og ledelse, jobber vi med utgangspunkt i reelle virkelige problemstillinger. Deretter setter vi sammen de delene av de ulike fagene som vi mener er best egnet for sammen å løse konkrete problemer.

– Det er viktig at problemstillinger deltakerne møter i det daglige, eller kommer til å møte gjennom sitt virke, blir styrende for hva vi skal ha som tema på samlingene. Vi skreddersyr pakker med innsikt og kunnskap som matcher reelle problemer.

– Men dere bruker fremdeles både teori og forelesninger?

– Ja, men pedagogikken er bygget rundt virkelige problemstillinger, og vi benytter kunnskapen som allerede er hos deltakerne på spesialiseringen når vi løser caseoppgaver. Det er denne vekselvirkningen som gjør spesialiseringen så faglig og praktisk godt sier han, og siterer kjente sosialpsykologen Kurt Lewin:

– Det er ingenting som er så praktisk som en god teori, skrev han på 50- tallet. Poenget er at hvis man virkelig forstår en teori, forstår mekanismene og antagelsen som ligger bak, så gir det et fortolkningsfilter på virkeligheten som er ekstremt praktisk anvendbart.

– Og slike egenskaper kommer godt med i dag?

– Det er nå du bør kunne strategisk ledelse. Det gir deg verktøyene til å forstå de bakenforliggende årsakene til det som skjer med uforutsigbarhet og raske skifter i omgivelsene. Du må bli i stand til å håndtere dette som leder og beslutningstaker, sier han.

Karrieremessig døråpner

Mange gruer seg for å ta fatt på et toårig løp med videreutdanning. De har ofte full jobb og et familieliv de må ta hensyn til.

– Hva kreves for å gjennomføre en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse?

– Den vanlige bekymringen er at man ikke har tid til dette med full jobb. Men alle som vært gjennom dette, ville gjort det igjen. Å lære og diskutere med folk som er litt utenfor sin egen boble, er svært nyttig og gir masse ny energi. Etter hver eneste samling får du med deg ny kunnskap, tanker og ideer du kan bruke i din egen jobb.

– Hvem har nytte av spesialiseringen?

– Målgruppen er folk som har beslutningsansvar både i private og offentlige virksomheter, og folk som har en ambisjon om å komme dit. Når det gjelder bransje og industribakgrunn, så er spekteret vidt. Her finner du departementsfolk, folk fra store private aktører innen finans og industri, og folk fra mindre bedrifter. Økonomer, jurister, samfunnsvitere, biologer, medisinere og ingeniører. Alle finner noe de kan bruke i egen jobb.

– Er spesialiseringen en karrieremessig døråpner?

– Definitivt. Deltakerne får en større faglig trygghet. Det kan handle om noe de har måtte løse i egen jobb, men som de har manglet et begrepsapparat for å forklare. Hos oss får de språket de trenger for å snakke med faglig trygghet og selvtillit. Da blir man også lagt merke til av andre i organisasjonen man tilhører.

Les mer om EMBA-spesialisering i strategisk ledelse