Vil du bli en bedre leder?

Monica Rydland, NHH og Harald Engesæth, AFF. Foto: Helge Skodvin
– Vi tar i bruk det beste fra to verdener. AFF er veldig gode på alt som går på tankesett hos en leder, og hva som gjør at man tør å satse og å gå fra ord til handling. NHH bidrar med det siste innen forskning og teori rundt ledelse, sier Monica Rydland og Harald Engesæth.
Av Redaksjonen (tekst) Helge Skodvin (foto)

21. desember 2021 11:38

Vil du bli en bedre leder?

Den hurtige endringstakten i norske virksomheter kan gjøre enhver leder usikker på egen kompetanse og ferdigheter. Men det finnes en vei til en tryggere lederhverdag.

Hva betyr ledelse når virksomheter står i et endringslandskap med krav til innovasjon, omstilling, digitalisering og bærekraft?

– Alt dette treffer deg som leder i dag. I tillegg må du forholde deg til medarbeidere som ikke opplever verden, eller organisasjonen, på samme måte som deg selv, sier programleder for det nye Ledelsesprogrammet fra NHH Executive, Monica Rydland.

Hun legger til:

– Midt i denne perfekte stormen skal lederen sørge for utvikling, gjennomføre nødvendige endringsprosesser, drifte organisasjonen og gjerne håndtere en krise på toppen. Vårt mål er at du skal stå tryggere som leder etter å ha gjennomført dette programmet.

Treffer bredt om ledelse

Programleder Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin
- Vårt mål er at du skal stå tryggere som leder etter å ha gjennomført dette programmet, sier programleder Monica Rydland

Den nye modulen som gir 30 studiepoeng, åpner for påmelding i januar 2022. Det første kullet er i gang i mai. Studieløpet varer i ett år. Modulen kan brukes som en del av den nye fleksible mastergraden, Executive master i ledelse.

– Hvordan er studiet satt sammen?

– Vi har lagt opp til teori og casearbeid rundt sentrale tema som ledere vil kjenne igjen fra egen jobbhverdag.

– Vi skal blant annet gjennom ledelse som fenomen, i hvilken kontekst du utøver lederskapet ditt. Vi skal innom ledelse av grupper og team, refleksjoner rundt eget lederskap, vi skal snakke om mål og mening, samspill og konflikt og ledelse i bevegelse, sier Rydland, som har en doktorgrad på mellomlederen som endringsagent i tillegg til lang erfaring som leder. Hun har også ansvaret for nysatsingen Executive master i ledelse.

Sammen med AFF

Det nye Ledelsesprogrammet gjennomføres i samarbeid med AFF, som står bak det mer kjente Solstrandprogrammet. Programmet har gitt erfarne næringslivsledere fra hele Norden faglig påfyll og personlig utvikling siden 1953.

Harald Engesæth. Foto: Helge Skodvin
– Dette er ikke Solstrandsprogrammet i miniatyr. Men vi bruker selvfølgelig litt av samme metodikken og den pedagogiske tilnærmingen vi vet fungerer, sier avdelingsdirektør Harald Engesæth hos AFF.

– Dette er ikke Solsrandsprogrammet i miniatyr, understreker avdelingsdirektør Harald Engesæth hos AFF.

– Men vi bruker selvfølgelig litt av samme metodikken og den pedagogiske tilnærmingen vi vet fungerer.

Rydland skyter inn:

– Vi tar i bruk det beste fra to verdener. AFF er veldig gode på alt som går på tankesett hos en leder, og hva som gjør at man tør å satse og å gå fra ord til handling. NHH bidrar med det siste innen forskning og teori rundt ledelse.

Teori og praksis

I tillegg til bidragene fra NHH og AFF, vil ledere og ressurspersoner fra store virksomheter dele egne erfaringer med å lede i en mer og mer kompleks og tvetydig kontekst. 

– Ledelse er først og fremst praksis. Men teori er en nødvendighet for å bygge et felles rammeverk som skal fylles med praktisk innhold. Da det en fordel ha topp aktuell forskning og teori fra NHH med i dette programmet, sier Engesæth som slår fast:

– NHH tør jo å formidle denne kunnskapen på en god måte. Vi i AFF jobber tett på praksisfeltet. Dermed blir samspillet mellom forskning og teori veldig verdifullt for deltakerne.

– Hvorfor skal ledere ta denne modulen?

– I dag er det helt nødvendig med kontinuerlig læring og utvikling. Du kan aldri gjøre deg ferdig med kompetanseutvikling. Det er noe du må ha med deg som en del av ledelsespraksisen din.

Hva er det som virker?

Ledelsesprogrammet har også som mål å skape ny innsikt i ledelse. Det skal skje gjennom deltakernes egne erfaringer og refleksjoner underveis i programmet.

– Ledelse har ingen fasit. Men takket være forskning og kunnskapsproduksjonen hos NHH, vet vi mye om hva som virker og ikke virker, sier Engesæth og legger til:

– I tillegg til det faglige, innbyr programmet til refleksjon sammen med ledere som kanskje har mer erfaring enn deg. Å dele erfaringer og få tilbakemeldinger fra andre, utgjør en helhet som vil være nyttig og anvendbar for de aller fleste.

Rydland trekker også frem samspillet mellom etablert kunnskap i møte med erfaringer fra ledelse i virksomhetene, som noe unikt.

– Dette er en læringsform og kunnskapsproduksjon jeg brenner for. Vi tar utgangspunkt i begreper som er faglig forankret, og trekker på hva deltakerne opplever i eget virke som ledere. Gjennom denne interaksjonen skaper vi ny og unik kunnskap om ledelse i skiftende omgivelser.

– Hvordan vil du oppsummerer Ledelsesprogrammet?

– Som deltaker leser du ikke bare pensum, men du opplever at teori møter din egen virkelighet og gir deg en ny forståelse av hvor du står. Gjennom ulike øvelser blir du bevisst på hva som er viktig å ta med seg inn i ditt lederskap.

Les mer om Ledelsesprogrammet

Les mer om Executive master i ledelse