Styret som strategisk drivkraft i omstilling

Styret som strategisk drivkraft i omstilling

Styret som strategisk drivkraft i omstilling.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
4. april - 15. desember 2024. Løpende opptak
Studiestart
27. januar 2025

Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle.

Styret skal involveres i og ta ansvar for strategiske beslutninger og skal sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med de eksterne omgivelsene.

NHHs styreprogram fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

 • Er ditt styre en strategisk ressurs for ledelsen eller først og fremst et kontrollorgan?
 • Er ditt styre bevisst disrupsjonsrisiko og –muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser?
 • Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Programmet er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrets rolle i omstillinger.

Case som pedagogisk metode

Styreprogrammet baseres på Harvard Business School's casemetodikk, som innebærer at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen.

Casearbeidet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid og plenumssesjoner. Til å lede arbeidet, har vi hentet inn noen av Norges og Nordens ledende eksperter, akademikere og praktikere innenfor selskapsledelse eller corporate governance.

Du vil bli trent i å ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Casearbeid sammen med andre som har styreerfaring, vil gi deg en unik trening for å utøve mer profesjonell og strategisk eierstyring.

Som deltaker vil du i tillegg utvikle et verdifullt nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling mellom styreledere/-medlemmer, eksperter og akademia.

Theodora Tangen Fretheim. Foto: Ove Sjøstrøm

Lærer gjennom deling

Fra en hektisk tilværelse i et internasjonalt finanskonsern, har Theodora Tangen Fretheim funnet en ny og roligere livsrytme med kornproduksjon og styreverv. Ny innsikt hentet hun hos Styreprogrammet hos NHH Executive.

Målgruppe

Styreprogrammet er for deg med erfaring fra styreverv i aktive, private og offentlige selskaper i Norge eller internasjonalt. Du har basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å delta.

Samlingsdatoer

 • 27.-28. januar 2025, Campus NHH Oslo
 • 19.-20. mars 2025, Campus NHH Oslo
 • 6.-7. mai 2025, Campus NHH, Oslo
 • 12.-13. juni 2025, Campus NHH, Bergen

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
4. april - 15. desember 2024. Løpende opptak
Studiestart
27. januar 2025
 • Pris: kr 75 000. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, pausebevertning og lunsjer
 • Fire samlinger à to dager
 • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44, Oslo og NHH Campus Bergen, Helleveien 30, Bergen
 • Det foretas løpende opptak til Styreprogrammet. Opptak baseres på innsendt CV og en kort søknadstekst.

 • Programledelsen vil vektlegge et opptak som sikrer en optimal gruppesammensetning.

Kontakt oss

Interne bidragsytere

Bidragsytere

RReidar Gjærum_150px2.jpg
Reidar Gjærum

Generalsekretær i Styreinstituttet. Tidligere kommunikasjonsdirektør i Equinor. 

Helge Lund_150px.jpg
Helge Lund
Styreleder i BP og Novo Nordisk

Helge Leiro Baastad_150px.jpg
Helge Leiro Baastad
Tidligere konsernsjef i Gjensidige

Tim Nilo_150px.jpgTim Nilo

Partner og CMO i Askeladden & Co.

Fridtjof Norman Lund_150px.jpg
Frithjof Lund
Partner, McKinsey. Ansvarlig for Board services globally

Tom Jacobsgaard_150px.jpg
Tom Jacobsgård
Adm. dir. Bestyrelsesforeningen, CBS 

Rune Bjerke_Foto Stig Fiksdal.jpg
Rune Bjerke
Styreleder i Wallenius Wilhelmsen, Reitan Retail

Marit Reutz_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Marit Reutz
Styremedlem, DIPS as, Høyskolen Kristiania m.m.

Tine Widerøe_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Tine Widerøe
Direktør, Høyskolen Kristiania

Birger Magnus.jpg
Birger Magnus
Styreledererfaring fra NRK, Hafslund, Storebrand m.m.

Thomas Ritter.jpgThomas Ritter
Professor of Market Strategy and Business Development at CBS.

Board of Directors – Investor

Julie Galbo

Styreleder i TriforkHolding AG (notert på NASDAQ Copenhagen) og styremedlem i DNB ASA.

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius

Hans Christian jobber i KPMG innen fagområdet cybersikkerhet, inklusiv sikker digalisering, tjenesteutsetting, deteksjn og hendelseshåndtering.

Siri Hatlen.jpg

Siri Hatlen

Siri er styreleder i Entra, Sevan Marine og DNT. Tidligere styreleder i NBMU, Statens Lånekasse og Vinmonopolet.

Bjarne Kveim Lie.jpg

Bjarne Kveim Lie

Co-founder and Managing Partner, Verdane

tina-stiegler-ntb.jpg

Tina Stiegler

CEO Apriil & Media Bergen, Board Member TV2, Posten Norge AS & Krono