Styreprogrammet

Styreprogrammet

NHH Executive hjelper deg med å utvikle deg som styrerepresentant.

NHH Executives styreprogram, Inger Stensaker og Therese Egeland

Bedrifter og organisasjoner trenger styrer som både forstår det grunnleggende og kan ta gode strategiske beslutninger. Gjennom Styreprogrammet kan du utvikle deg som styrerepresentant uavhengig av om du er dreven eller fersk i styrearbeid.

Styret som strategisk drivkraft 

For deg med erfaring fra styreverv i aktive, private og offentlige selskaper i Norge eller internasjonalt. Kurset fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

Les mer og søk om opptak

Styrets rolle og ansvar

For deg som vil ha basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette, og lære om hvordan styrets gruppedynamikk påvirker styrets arbeid.

Les mer og søk om opptak

 • Stipend for Styreprogrammet

  Stipend for Styreprogrammet

  Styrestipendet har som formål å fremme mangfold i styrer.

  Styrer i organisasjoner, både private og ideelle, sitter med stor definisjonsmakt over kortsiktige og langsiktige prioriteringer i samfunnet. Derfor er det et problem at det ikke er større mangfold i norske styrer i dag.

  Større mangfold i styrerommet vil kunne gjøre organisasjoner bedre i stand til å bidra positivt i arbeidet med de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som klima, miljø og ulikhet.

  Stipendet tildeles hvert år til to kvalifiserte søkere til NHH Executives Styreprogram, som har følgende opptakskriterie:

  1. Mangfold: Kandidater som bidrar til mangfold i styret i form av alder, kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn, og faglig kompetanse.
  2. Underrepresentasjon: Kandidater som tilhører grupper som er underrepresentert i norske styrer i dag, slik som etniske minoriteter.
  3. Bærekraftig kunnskap: Kandidater som har særlig kunnskap om planetens økologiske tålegrenser og kan bidra til en mer bærekraftig forretningspraksis.
  4. Bidrag til samfunnsutfordringer: Kandidater som kan bidra positivt til arbeidet med store samfunnsutfordringer, som klima, miljø og ulikhet, gjennom sitt styrearbeid.
  5. Søker. Søknaden må bestå av en presentasjon av stipendsøker, behov for økonomisk støtte og en begrunnelse for søknaden – maks 350 ord.

  Søknadsfrist for stipend: 1. november 2024

Kontakt oss

Executive MBA alumni får rabatt ved deltagelse på våre styrekurs.