Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning er et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet er relevant for deg med behov for forvaltningskompetanse, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi.

Studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgiving eller bransjeregulering.

Om studiet

Studiepoeng
21 studiepoeng masternivå
Grad
-

verdt å vite

  • Søknadsfrist 24. september 2018
  • Studiet går over to semestre, til sammen 12 dager, fordelt på fire helgesamlinger samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven.
  • Undervisningssted Oslo
  • Studieavgift: NOK 65 000,-

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

26.10.-28.10.2018
Oslo
Kapitalmarkedsteori og egenskaper ved aktivaklassene. Aksjer, renter og alternative aktivaklasser. Statistisk metode.
23.11.-25.11.2018
Oslo
Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne
11.01.-13.01.2019
Oslo
Investeringsstrategi
08.02.-10.02.2019
Oslo
Rammebetingelser, organisering og rapportering
15.03.2019 Innlevering av fagoppgave
25.04.2019
Lysebu Oslo
Presentasjon og diskusjon av oppgaver