Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Bilde av person ved pult

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Studiet er relevant for deg med behov for forvaltningskompetanse, herunder

  • porteføljeforvaltere
  • finansanalytikere
  • meglere
  • personer innen risikostyring
  • kontroll
  • informasjonsteknologi

Studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgiving eller bransjeregulering.

Om studiet

Studiepoeng
21 studiepoeng masternivå
Grad

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

verdt å vite

  • Studiet går over et semester, til sammen 13 dager, fordelt på fire helgesamlinger samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven
  • Undervisningssted Oslo
  • Studieavgift kr 65 000

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

08.01.-10.01.2021
Oslo
Kapitalmarkedsteori og egenskaper ved aktivaklassene. Aksjer, renter og alternative aktivaklasser. Statistisk metode.
05.02.-07.02.2021
Oslo
Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne
05.03.-07.03.2021
Oslo
Investeringsstrategi
09.04.-11.04.2021
Oslo
Rammebetingelser, organisering og rapportering
21.05.2021 Innlevering av fagoppgave
17.06.2021
Lysebu Oslo
Presentasjon og diskusjon av oppgaver