Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Bilde av person ved pult

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet er relevant for deg med behov for forvaltningskompetanse, herunder

 • porteføljeforvaltere
 • finansanalytikere
 • meglere
 • personer innen risikostyring
 • kontroll
 • informasjonsteknologi

Studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgiving eller bransjeregulering.

Kombiner Porteføljeforvaltning med AFA-studiet og få en MBA i finans

Om studiet

Studiepoeng
21 studiepoeng masternivå
Grad

verdt å vite

 • Studiestart 8. januar 2021
 • Søknadsfrist 15. november 2020
 • Studiet går over ett semestre, til sammen 13 dager, fordelt på fire helgesamlinger samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven
 • Undervisningssted Oslo
 • Studieavgift kr 65 000

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

08.01.-10.01.2021
Oslo
Kapitalmarkedsteori og egenskaper ved aktivaklassene. Aksjer, renter og alternative aktivaklasser. Statistisk metode.
05.02.-07.02.2021
Oslo
Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne
05.03.-07.03.2021
Oslo
Investeringsstrategi
09.04.-11.04.2021
Oslo
Rammebetingelser, organisering og rapportering
21.05.2021 Innlevering av fagoppgave
17.06.2021
Lysebu Oslo
Presentasjon og diskusjon av oppgaver