Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Bilde av person ved pult

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet er relevant for deg med behov for forvaltningskompetanse, herunder

 • porteføljeforvaltere
 • finansanalytikere
 • meglere
 • personer innen risikostyring
 • kontroll
 • informasjonsteknologi

Studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgiving eller bransjeregulering.

Kombiner Porteføljeforvaltning med AFA-studiet og få en MBA i finans

Om studiet

Studiepoeng
21 studiepoeng masternivå
Grad

verdt å vite

 • Studiestart september 2020
 • Søknadsfrist 18. mai 2020
 • Studiet går over to semestre, til sammen 13 dager, fordelt på fire helgesamlinger samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven.
 • Undervisningssted Oslo
 • Studieavgift kr. 65 000,-

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer


Oslo
Kapitalmarkedsteori og egenskaper ved aktivaklassene. Aksjer, renter og alternative aktivaklasser. Statistisk metode.

Oslo
Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne

Oslo
Investeringsstrategi

Oslo
Rammebetingelser, organisering og rapportering
  Innlevering av fagoppgave

Lysebu Oslo
Presentasjon og diskusjon av oppgaver