Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning er et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet er relevant for deg med behov for forvaltningskompetanse, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi. Studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgiving eller bransjeregulering.

Om studiet

Studiepoeng
21 studiepoeng masternivå
Grad
-

verdt å vite

  • Studiet går over to semestre, til sammen 12 dager, fordelt på fire helgesamlinger samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven.
  • Undervisningssted Oslo
  • Studieavgift: NOK 65 000,-

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

29.09.-01.10.2017
Oslo
Egenskaper ved aktivaklassene; aksjer, renter og alternative aktivaklasser
17.11.-19.11.2017
Oslo
Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne
12.01.-14.01.2018
Oslo
Investeringsstrategi
09.02.-11.02.2018
Oslo
Rammebetingelser, organisering og rapportering
16.03.2018 Innlevering av fagoppgave
19.04.2018
Lysebu Oslo
Presentasjon og diskusjon av oppgaver