Corporate Finance

Corporate Finance

Lær å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Financ, illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Gjennom arbeid med case utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Sentrale tema 

 • Eierstyring

 • Utforming av finansielle kontrakter

 • Private equity finansiering

 • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner

 • Valg av kapitalstruktur

 • Insentiver og avlønning

 • Konkurslovens betydning for finansieringen

Studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringen

Kombiner Corporate Finance med AFA-studiet og få en MBA i finans

Om studiet

Studiepoeng
15 studiepoeng masternivå
Grad
-

Verdt å vite

 • Studiestart 16. september 2020 (3 timers digital undervisning fra 13.00-16.00)
 • Søknadsfrist 10. august 2020
 • Fortløpende opptak. Neste opptaksmøte 12. august 2020
 • Første samling på Solstrand Hotel & Bad 5.-11. oktober 2020
 • Avslutningssamling på Soria Moria 27.-28. november 2020
 • Undervisningssted: Bergen og Oslo
 • Studiet går over ett semester, ti undervisningsdager fordelt på tre samlinger.
 • Studieavgift kr. 65 000

Kontakt oss