Corporate Finance

Corporate Finance

Lær å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Financ, illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Gjennom arbeid med case utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Sentrale tema 

  • Eierstyring og interessekonflikter
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Restrukturering
  • Konkurslovens betydning for finansieringen

Studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringen

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
Masternivå

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Verdt å vite

 • Søknadsfrist 10. juni 2021
 • Studiestart 24. august
 • Digital undervisning
 • Studiet går over et semester, seks uker med to ganger per uke og en siste samling (digital eller fysisk) som går over to dager

Kontakt oss

Samlinger

Digitale samlinger kl 1200-1630, tirsdager og torsdager, på zoom

24.08.2021

26.08.2021

Corporate Governance

31,08.2021

02.09.2021

Raising Capital

07.09.2021

09.09.2021

Capital Structure Choice

14.09.2021

16.09.2021  

Structuring M&A -I

21.09.2021

23.09.2021

Structuring M&A -II

28.09.2021

30.09.2021

Financial Distress and Restructuring

25.11.-26.11.2021 Presentasjon og diskusjon av fagoppgaven