Corporate Finance

Corporate Finance

Lær å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Financ, illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Gjennom arbeid med case utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Sentrale tema 

 • Eierstyring

 • Utforming av finansielle kontrakter

 • Private equity finansiering

 • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner

 • Valg av kapitalstruktur

 • Insentiver og avlønning

 • Konkurslovens betydning for finansieringen

Studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringen

Om studiet

Studiepoeng
15 studiepoeng masternivå
Grad
-

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite

 • Søknadsfrist 1.mai 2021
 • Første samling på Solstrand Hotel & Bad 16.-22. august 2021
 • Undervisningssted: Bergen og Oslo
 • Studiet går over et semester, ni undervisningsdager fordelt på to samlinger.
 • Studieavgift kr 65 000

Kontakt oss