Anvendt kredittanalyse

Fordypningsstudiet i anvendt kredittanalyse er et intensivt studium med fokus på kredittrisiko.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
Vår/høst2024
Anvendt kredittanalyse_bilde

Studiets målsetting er å systematisere og integrere aktuelle problemstillinger innen kredittanalyse.

Studiet svarer på finansmarkedets behov for en dyptgående og teoribasert forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper.

Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter.

Også ulike aspekt ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser blir diskutert.

Studiet tilbys i samarbeid med Forening for finansfag (FFN).

Studiet er rettet mot  personer som trenger å forholde seg til vurderinger og beslutninger som krever innsikt i misligholdsrisiko og reprisingsrisiko i kredittmarkedene, og som trenger å forstå kompleksiteten rundt kreditt.

Studiet er relevant for ansatte innen treasure, økonomi og finansfunksjoner, både i finans- og industribedrifter. Personer som jobber med utstedelse av verdipapirer, opptak og syndikering av banklån og leasing og andre finansielle låneopptak vil ha nytte av studiet. Studiet er også relevant for ansatte innen Trade Finance/Structured finance/Corporate finance, kredittmeglere, kreditt- og porteføljeforvaltere, ansatte i bank- og finansinstitusjoner med kundeansvar innen industri og finans, tilsyn, konsulenter og revisjon.

Følgende tema er sentrale i studiet; konkursrisiko; teori og praksis, kredittanalyse; strategi- og regnskapsanalyse, samt kredittmarkeder og kredittforvaltning.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
Vår/høst2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Anvendt Finans.

Les mer om Executive master i anvendt finans

Verdt å vite

  • Datoer kommer
  • Undervisningssted: Oslo
  • Studieavgift kr 60 000

Kontakt oss