Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved anvendt kredittanalyse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

 • Datoer for samlingene

  Datoer for samlingene

  • Samlingsdatoer 2023:

   Datoer kommer
 • Dokumentasjonkrav

  Dokumentasjonkrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er på kr 60 000. 

  Kostnader i forbindelse med litteratur, reise, opphold og dagpakker dekkes av den enkelte deltaker. 

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

 • Dokumentasjon på gjennomført modul

  Dokumentasjon på gjennomført modul

  Karakterutskrift for gjennomført modul kan hentes elektronisk via vitnemålsportalen.