Merkeledelse og internasjonalisering

Merkeledelse og internasjonalisering

Konkurransen om kundenes oppmerksomhet er større en noen gang. Kundenes forventninger til innovative og relevante løsninger er høye. Digitaliseringen øker konkurransen men gir også unike muligheter. Er du klar for å ta i bruk disse mulighetene for din bedrift og ditt merke?

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

Thorbjornsen_700px.jpg

Hvorfor velge modulen Merkeledelse og internasjonalisering?

 • Studiet er tilrettelagt og tilpasset en travel hverdag.
 • Du kan bidra til å løse utfordringer direkte knyttet til den virksomheten du arbeider i. Fokuset er på morgendagens løsninger i et konkurranseintensivt og internasjonalt marked.
 • Ved å ta denne modulen, modul to og tre oppnår du en Executive master i ledelse med spesialisering i merkeledelse og nye forretningsmodeller som kan åpne nye muligheter for deg.
 • Du får innsikt i ulike bransjer gjennom høyt kompetente deltakere som bringer med seg et mangfold av erfaring og kompetanse.
 • Du bygger et nettverk med de andre deltakerne som du kan bruke i løpet av studiet og etterpå.
 • En programdirektør deltar på alle samlingene og trekker trådene mellom de ulike fagene og fra samling til samling.
 • NHHs topplag med de beste foreleserne gir deg kunnskap basert på dagsaktuell forskning.

Mer om studiet

NHH har utviklet et studium på masternivå hvor vi setter fokus på merkeledelse og internasjonalisering i et innovasjonsperspektiv. Nye forretningsmodeller utfordrer etablert kunnskap om merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

I dette studiet går vi inn i etablerte modeller og teorier og speiler disse opp mot den virkeligheten vi møter i dagens digitaliserte verden. Vi setter også søkelyset på hvordan norske ferdigvareprodusenter kan og må reorientere seg for å skape konkurransekraft internasjonalt. Her vil vi legge vekt på innovasjon av forretningsmodeller og aktiviteter nedstrøms i verdikjeden.

Målgruppe

Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere som jobber med norske merkevarer.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Undervisning på NHH Campus i Bergen og Oslo
 • Fem intensive samlinger
 • 35 deltaker per kull
 • Studieavgift: kr 97 000
 • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Oversikt over studiet

Modul 1: Merkeledelse og strategi


NHH Campus Bergen
Situasjonsanalyse og merkestrategi

NHH Campus Bergen
Merkeledelse og innovasjon

NHH Campus Oslo/Studietur
Analyser og identifikasjon av lønnsomme markeder
  Hjemmeeksamen

Modul 2: Internasjonalisering


NHH Campus Oslo
Internasjonalisering og varige konkurransefortrinn

NHH Campus Bergen
Delingsøkonomi, nye forretningsmodeller og bærekraft
  Hjemmeeksamen
  Innlevering prosjektoppgave

NHH Campus Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave