Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Merkeledelse og internasjonalisering.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves:

  • Bachelorgrad eller tilsvarende 180 studiepoeng
  • I tillegg kreves det minimum tre års relevant arbeidserfaring

  Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan søke om å få deler av utdanningskravet dekket av dokumentert realkompetanse.

 • Søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Det praktiseres fortløpende opptak.

 • Studiestart

  Studiestart

  Vil bli annonsert her.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er på kr 97 000. I tillegg kommer kostnad for reise, opphold, litteratur, lunsj og pausebeverting.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må derfor avtale med med din arbeidsgiver at du får permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 30 studiepoeng. Studiebelastningen er fordelt over 5 intensive samlinger over to semestre.

  Du må også beregne tid til selvstudium og gruppearbeid.

 • Eksamen og prosjektoppgave

  Eksamen og prosjektoppgave

  Det avholdes eksamen etter hver modul. Vurderingsform kan variere og kunngjøres i forkant av hvert kull.

  I tillegg må en omfattende oppgave leveres inn og forsvares der vurderingen er bestått/ikke bestått.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning.
  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgiften faktureres normalt i to rater, en i forkant av hvert semester. Ta kontakt dersom du ønsker å avtale en annen betalingsplan.

  Første faktura sendes normalt ikke ut før etter første samling

 • Pensum

  Pensum

  Vi bestiller bokpakker som sendes ut i forkant av studiestart. I tillegg kommer pensumartikler som blir gjort elektronisk tilgjengelige.