Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Innovasjonsledelse og nettverksbygging

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå

Future700px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  
 
Emnet består av tre studiesamlinger.

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Emne som går over ca. 4 måneder
  • Samlingsbasert og tilrettelagt for deg som er i full jobb
  • Du søker opptak på nettsiden til de ulike bedriftene
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.