Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

Program i innovasjonsledelse

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
6. desember 2023-21. april 2024. Løpende opptak
Studiestart
2. mai 2024

Future700px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  

Emnet består av tre studiesamlinger:

 • Samling 1 - 2.-3. mai 2024: Teknologiske skifter og Innovasjonskultur
 • Samling 2 - 17.-18. juni 2024: Psykologisk trygghet og innovasjon i praksis
 • Samling 3 - 26.-27. august 2024: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner
 • 27. september 2024: Innlevering av prosjektoppgave

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av sin virksomhet, både forretningsmessig og organisatorisk.

For Marit Krekvik har kurset i Innovasjonsledelse fra vært verdifullt både personlig og karrieremessig. Les hennes historie her.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
6. desember 2023-21. april 2024. Løpende opptak
Studiestart
2. mai 2024

Verdt å vite

 • Studiested: Brønnøysund
 • Emnet er gratis for søkere innen målgruppen i Helgelandsregionen
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.