Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

Program i innovasjonsledelse

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
6. desember 2023-5. april 2024. Løpende opptak
Studiestart
2. mai 2024

Future700px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  

Emnet består av tre studiesamlinger:

 • Samling 1 - 2.-3. mai 2024: Teknologiske skifter og Innovasjonskultur
 • Samling 2 - 17.-18. juni 2024: Psykologisk trygghet og innovasjon i praksis
 • Samling 3 - 26.-27. august 2024: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av sin virksomhet, både forretningsmessig og organisatorisk.

For Marit Krekvik har kurset i Innovasjonsledelse fra vært verdifullt både personlig og karrieremessig. Les hennes historie her.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
6. desember 2023-5. april 2024. Løpende opptak
Studiestart
2. mai 2024

Verdt å vite

 • Studiested: Brønnøysund
 • Emnet er gratis for søkere innen målgruppen i Helgelandsregionen
 • Vi tar inn maks fire deltakere per bedrift.
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.