Bedriftsinternt program for Molde-regionen

Bedriftsinternt program for Molde-regionen

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Molde-regionen

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Studiestart
23. mars 2023

Monica Rydland_foto Helge Skodvin_750px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  
 
Emnet består av tre studiesamlinger:

 • Samling 1 - 23.-24. mars 2023: Hvordan påvirker teknologiske skifter virksomheter?
 • Samling 2 - 02.-03. mai 2023: Innovasjon i praksis
 • Samling 3 - 13.-14. juni 2023: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Studiestart
23. mars 2023

Verdt å vite

 • Studiested: Molde
 • Fortsatt ledige plasser, ta kontakt
 • Modulen er gratis for bedrifter i Molde-regionen
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.