Bedriftsinternt program for Ikuben

Bedriftsinternt program for Ikuben

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Ikuben

Monica Rydland_foto Helge Skodvin_750px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  
 
Emnet består av tre studiesamlinger:

 • Samling 1 - 23.-24. mars 2023: Hvordan påvirker teknologiske skifter virksomheter?
 • Samling 2 - 02.-03. mai 2023: Innovasjon i praksis
 • Samling 3 - 13.-14. juni 2023: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

Verdt å vite

 • Studiestart 23. mars 2023
 • Studiested: Molde
 • Løpende opptak i perioden 11. januar - 12. mars 2023
 • Modulen er gratis for medlemmer av Ikuben
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.