Bedriftsinternt program for Molde-regionen

Bedriftsinternt program for Molde-regionen

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Molde-regionen

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
15. august - 20. desember 2023
Studiestart
23. januar 2024

Monica Rydland_foto Helge Skodvin_750px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  
 
Emnet består av tre studiesamlinger:

  • Samling 1 - 23.-24. januar 2024: Teknologiske skifter og psykologisk trygghet
  • Samling 2 - 18.-19. mars 2024: Innovasjonskultur og innovasjon i praksis
  • Samling 3 - 29.-30. april 2024: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
15. august - 20. desember 2023
Studiestart
23. januar 2024

Verdt å vite

  • Studiested: Molde
  • Modulen er gratis for bedrifter i Molde-regionen
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.