Praktiske opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostader ved Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang.
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  Kandidater som har gjennomført og bestått emnet, og som har dokumentert de formelle opptakskriteriene, blir tildelt karakterutskrift der det fremgår at kandidaten har bestått 7,5 studiepoeng på masternivå fra Norges Handelshøyskole.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom Søknadsweb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Obligatorisk deltakelse

  Obligatorisk deltakelse

  Emnet krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger.

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Emnet er lagt opp som deltidskurs over ca. fire måneder, og samlet omfang er 7,5 studiepoeng på masternivå.

 • Emnets organisering

  Emnets organisering

  Emnet er et samlingsbasert deltidsstudium som består av tre studiesamlinger på to dager, totalt seks fysiske samlingsdager

  På studiesamlingene involveres studentene i case og fagbaserte analyser og dialog med fagpersoner og praktikere med erfaringer på relevante områder som innovasjon, digitalisering og ledelse av utviklingsprosesser. Studentene inviteres til diskusjoner og analyser knyttet til egen virksomhet og cases fra ulike bransjer og det legges til rette for at studentene får anledning til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger på individ, virksomhets- og bransjenivå,

  I tillegg skal studentene arbeide individuelt med en gjennomgående prosjektoppgave som skal ta for seg et konkret og praktisk omstillings- og utviklingsarbeid eller prosjekt. I emnet ligger et obligatorisk arbeidskrav, en caseoppgave, som skal leveres på samling 3.

  Emnet består av tre studiesamlinger:

  Samling 1: Hvordan påvirker teknologiske skifter virksomheter?

  Samling 2: Innovasjon i praksis

  Samling 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner