Innovasjon og nye forretningsmodeller

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Hvordan skape kundeverdi i digitale og internasjonale markeder?

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

Ny teknologi åpner opp for nye distribusjonskanaler, markeder og kommunikasjonsformer. For å sikre videre vekst for norske merkevarer er det avgjørende at ledere forstår de endringer som skjer, mekanismene som virker inn og mulighetene som åpner seg. Økt eksport krever i dag mer enn å være tilstede i flere markeder, det krever at man utvikler nye, kundebehovsbaserte produkter og tjenester som sammen med nye betalingsformer skaper forretningsmodeller som er attraktive og lønnsomme.

Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere innen norsk varehandel, tjenesteproduksjon og industri

Studiet er utviklet i samarbeid med næringsklyngen Norwegian Rooms® og er støttet av Innovasjon Norge.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Erfaringsbasert studium på 30 studiepoeng på masternivå.
  • Deltidsstudium over et år
  • 18 samlingsdager fordelt på 6 samlinger, inkludert en samling med presentasjon av prosjektoppgave.
  • Studieavgift: kr 97 000
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Oversikt over studiet

Modul 1, Innovasjon og nye forretningsmodeller

NHH Campus Bergen
 

NHH Campus Bergen
 
Modul 2, Hvordan vokse? Forstå kunden, markedet og verden

København/NHH Campus Bergen
 
  Hjemmeeksamen
Modul 3, Problemløsning og løsningsdesign: Design Thinking

NHH Campus Oslo
 
Modul 4, Digital distribusjon og digital kommunikasjon

NHH Campus Bergen
 
  Hjemmeeksamen
  Innlevering av prosjektoppgave

NHH Campus Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave