Innovasjon og nye forretningsmodeller

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Hvordan skape kundeverdi i digitale og internasjonale markeder?

Ny teknologi åpner opp for nye distribusjonskanaler, markeder og kommunikasjonsformer. For å sikre videre vekst for norske merkevarer er det avgjørende at ledere forstår de endringer som skjer, mekanismene som virker inn og mulighetene som åpner seg. Økt eksport krever i dag mer enn å være tilstede i flere markeder, det krever at man utvikler nye, kundebehovsbaserte produkter og tjenester som sammen med nye betalingsformer skaper forretningsmodeller som er attraktive og lønnsomme.

Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere innen norsk varehandel, tjenesteproduksjon og industri

Studiet er utviklet i samarbeid med næringsklyngen Norwegian Rooms® og er støttet av Innovasjon Norge.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
Masternivå

Verdt å vite

  • Neste oppstart februar/mars 2020
  • Erfaringsbasert studium på 30 studiepoeng på masternivå.
  • Deltidsstudium over ett år
  • 18 samlingsdager fordelt på 6 samlinger, inkludert en samling med presentasjon av prosjektoppgave.
  • Studieavgift: kr. 97.000 (egen pris for klyngemedlemmer av Norwegian Rooms)

Kontakt oss

Oversikt over studiet

Modul 1, Innovasjon og nye forretningsmodeller
11.12.-12.12.2017
NHH Campus Bergen
 
12.03.-14.03.2018
NHH Campus Bergen
 
Modul 2, Hvordan vokse? Forstå kunden, markedet og verden
06.06.-09.06.2018
København/NHH Campus Bergen
 
14.06.2018 Hjemmeeksamen
Modul 3, Problemløsning og løsningsdesign: Design Thinking
15.08.-18.08.2018
NHH Campus Oslo
 
Modul 4, Digital distribusjon og digital kommunikasjon
31.10.-03.11.2018
NHH Campus Bergen
 
15.11.2018 Hjemmeeksamen
08.01.2019 Innlevering av prosjektoppgave
31.01.-01.02.2019
NHH Campus Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave