Innovasjon og nye forretningsmodeller

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Hvordan skape kundeverdi i digitale og internasjonale markeder?

Ny teknologi åpner opp for nye distribusjonskanaler, markeder og kommunikasjonsformer. For å sikre videre vekst for norske merkevarer er det avgjørende at ledere forstår de endringer som skjer, mekanismene som virker inn og mulighetene som åpner seg. Økt eksport krever i dag mer enn å være tilstede i flere markeder, det krever at man utvikler nye, kundebehovsbaserte produkter og tjenester som sammen med nye betalingsformer skaper forretningsmodeller som er attraktive og lønnsomme.

Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere innen norsk varehandel, tjenesteproduksjon og industri

Studiet er utviklet i samarbeid med næringsklyngen Norwegian Rooms® og er støttet av Innovasjon Norge.

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Erfaringsbasert studium på 30 studiepoeng på masternivå.
  • Deltidsstudium over et år
  • 18 samlingsdager fordelt på 6 samlinger, inkludert en samling med presentasjon av prosjektoppgave.
  • Studieavgift: kr 97 000

Oversikt over studiet

Modul 1, Innovasjon og nye forretningsmodeller

NHH Campus Bergen
 

NHH Campus Bergen
 
Modul 2, Hvordan vokse? Forstå kunden, markedet og verden

København/NHH Campus Bergen
 
  Hjemmeeksamen
Modul 3, Problemløsning og løsningsdesign: Design Thinking

NHH Campus Oslo
 
Modul 4, Digital distribusjon og digital kommunikasjon

NHH Campus Bergen
 
  Hjemmeeksamen
  Innlevering av prosjektoppgave

NHH Campus Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave