Faglig Innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Innovasjon og nye forretningsmodeller.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deltakerne en bred kompetansebakgrunn for å kunne arbeide med innovasjon og nye forretningsmodeller. Kandidatene skal etter fullført studium sitte igjen med følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • Deltakerne har innsikt i hva innovasjon og nye forretningsmodeller er og hvilke muligheter dette gir for egen bedrift.
  • Deltakerne har kunnskaper om hvordan de kan utvikle og bruke nye prosesser og teknikker for å utvikle innovative løsninger i egen virksomhet.
  • Deltakerne har kunnskaper om hvordan de kan utvikle, distribuere og markedsføre nye produkter og merker i digitale og globale markeder.

  Ferdigheter

  • Deltakerne er i stand til å analysere kundebehov, markeder og trender som grunnlag for innovasjon og produktutvikling.
  • Deltakerne er i stand til å ta i bruk metoder og verktøy for å gjennomføre nye og effektive prosesser for å utvikle innovative varer og tjenester.
  • Deltakerne kan kartlegge og håndtere ulike strategiske utfordringer knyttet til forretningsmodellinnovasjon og distribusjon og markedsføring av produkter i digitale og globale markeder.  

  Generell kompetanse

  • Deltakerne forstår hvordan man kan utvikle nye produkter og sterke merker i digitale og globale markeder.
  • Deltakerne kan formidle et skriftlig arbeid innen studiets tema med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
  • Deltakerne kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i egen bedrift.
 • Oppbygning

  Oppbygning

  Studiet består av fire moduler, med hver sin faglige vinkling:

  Modul 1 – Innovasjon og nye forretningsmodeller (to samlinger over to+tre dager)
  Modul 2 – Hvordan vokse? Forstå kunden, markedet og verden (en samling over fire dager)
  Modul 3 – Problemløsning og løsningsdesign: Design thinking (en samling over fire dager)
  Modul 4 – Digital distribusjon og digital kommunikasjon (en samling over fire dager)

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes to eksamener.

  Vurderingsform kan variere og kunngjøres i forkant av hvert kull.

  I tillegg må en omfattende oppgave leveres inn og forsvares der vurderingen er bestått/ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)