Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Innovasjon og nye forretningsmodeller.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

  Søker til studiet må ha tilegnet seg grunnleggende forståelse for  markedsføring og merkevarebygging gjennom kurs/utdanning på bachelornivå. Ved mangel på sådan, kan man søke om opptak under forutsetning av at kurs tas i forkant av studieoppstart. 

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er på kr. 97 000. I tillegg kommer kostnad for reise, opphold, litteratur, lunsj og pausebeverting.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

   

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 30 studiepoeng. Studiebelastningen er fordelt over 6 intensive samlinger over to semestre.

  Du må også beregne tid til selvstudium og gruppearbeid.

 • Eksamen

  Eksamen

  Det avholdes to eksamener: En etter modul 2 (for modul 1 og 2) og en etter modul 4 (for modul 3 og 4). Eksamensform er 8 timers hjemmeeksamen. I tillegg må en gruppebasert prosjektoppgave leveres inn og forsvares muntlig.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning.
  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgiften faktureres normalt i to rater, en i forkant av hvert semester. Ta kontakt dersom du ønsker å avtale en annen betalingsplan.

  Første faktura sendes normalt ikke ut før etter første samling.

 • Pensum

  Pensum

  Vi bestiller bokpakker som sendes ut i forkant av studiestart. I tillegg kommer pensumartikler som blir gjort elektronisk tilgjengelige.